Opwarming kost tot 5.500 miljard euro

De opwarming van de aarde dreigt de wereldeconomie 5.500 miljard euro te kosten. En door de klimaatveranderingen kan de economie makkelijk met een vijfde krimpen. Dat waarschuwt de Britse topeconoom, Nicholas Stern, in een rapport voor de Britse regering.

(tijd) Sir Nicholas Stern stelde gisteren zijn langverwachte studie voor naar de impact van de klimaatwijzigingen op de Britse en wereldeconomie. De regering had het rapport vorig jaar besteld bij de voormalige hoofdeconoom van de Wereldbank. In het vuistdikke rapport waarschuwt Stern voor de zware gevolgen van het fenomeen tegen 2100.

Sterns centrale stelling is dat nu moet worden geïnvesteerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Dat kost volgens hem niet meer dan 1 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product tegen 2050. Maar die investering levert op lange termijn winst op, zei ook de Britse premier, Tony Blair. 'Voor elke pond die we investeren, besparen we 5 pond door nu op te treden.'

Als er niets wordt ondernomen, zegt Stern, kan dat tot 20 procent van de wereldeconomie kosten. En 200 miljoen mensen zullen op de vlucht slaan voor droogte of overstromingen. Vooral de armste landen zouden worden getroffen. Het is het somberste toekomstscenario in het rapport. De kosten zouden oplopen tot 5.500 miljard euro.

Het rapport haalt andere onderzoeken aan die uitgaan van een stijging van de temperatuur met 2 tot 3 graden. Daardoor zou de wereldproductie met 3 procent verminderen. Maar volgens Stern is die schatting te optimistisch. Hij gelooft dat een temperatuurstijging met 5 tot 6 graden veel realistischer is. Dat leidt tot een verlies van 10 procent van de wereldeconomie.

Groene belasting

Stern pleit voor hogere belastingen, een regulering van de uitstoot van broeikasgassen, een efficiëntere energiebevoorrading en de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De Britse regering heeft alvast oren naar die verzuchtingen. Londen overweegt de invoering van een resem 'groene' belastingen, zoals heffingen op vervuilende wagens, brandstof en goedkope vliegtuigtickets.

Volgens Stern weerspiegelen die goedkope vluchten bijvoorbeeld niet de werkelijke milieukosten. De econoom rekende voor dat de uitstoot van een ton CO2 minstens 67 euro kost. 'En de investeerders en consumenten houden geen rekening met de extra kosten wanneer ze moeten beslissen waar ze hun geld aan uitgeven', zei Stern bij de voorstelling van het rapport.

Internationaal

De topeconoom benadrukte dat een actie tegen de opwarming van de aarde alleen maar een impact kan hebben als die internationaal gebeurt. Stern: 'We hebben de tijd en de kennis om actie te ondernemen. Maar enkel als we internationaal, krachtig en dringend optreden.' Hij benadrukte dat zijn boodschap optimistisch is: er kan nog iets worden gedaan tegen de opwarming van de aarde.

De Britse regering is bereid het voortouw te nemen in die internationale strijd tegen de opwarming van de aarde, zei minister van Financiën, Gordon Brown, gisteren al. Brown volgt waarschijnlijk volgend jaar Blair op als regeringsleider. Brown maakte ook bekend dat de gewezen Amerikaanse vicepresident Al Gore de regering zal adviseren.

Vooral China, India en de Verenigde Staten moeten dringend meer inspanningen leveren, klonk het. Het is volgens de Britten goed om die landen op te nemen in het al bestaande Europese systeem (EETS) voor de handel in emissierechten. De doelstellingen in dat EETS moeten trouwens fors lager: met 30 procent tegen 2020 en met 60 procent tegen 2060.

De Britse regering is ook van plan massaal te investeren in groene technologie. Dat kan op termijn 100.000 banen scheppen. En samen met de Wereldbank wordt gewerkt aan een fonds van 20 miljard dollar. Dat geld moet ontwikkelingslanden helpen de gevolgen van de klimaatwijzigingen beter te kunnen opvangen.

EZ

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud