Raad van State fluit auditeur terug in zaak Telenet-Waalse kabel

(tijd) - Telenet behaalde een gedeeltelijke overwinning voor de Raad van State in de zaak rond de verkoop van acht Waalse kabeltelevisiebedrijven. De Raad fluit namelijk de auditeur terug die van mening was dat de argumenten van Telenet tegen de verkoop zonder grond waren.

Telenet was kandidaat voor de overname van zijn acht Waalse branchegenoten maar viel, net als de Luxemburgse groep Altice, uit de boot. De verkopers besloten immers in zee te gaan met ALE en Brutélé, de twee grootste kabelspelers in Franstalig België.

Telenet gaf zich echter niet gewonnen en trok naar de Raad van State, zowel tegen de gehanteerde verkoopprocedure als tegen de beslissingen van de raden van bestuur van de acht intercommunales om exclusieve overnamegesprekken te starten met ALE-Brutélé. Het Mechelse bedrijf meent geen eerlijke kans gekregen te hebben omdat de verkopers in de ogen van Telenet aanstuurden op een overwinning van ALE en Brutélé.

Auditeur

Begin deze week zag het er niet goed uit voor Telenet in de zaak tegen de beslissingen van de raden van bestuur. De auditeur bij de Raad achtte de procedure van Telenet wel ontvankelijk en erkende de hoogdringendheid ervan. Maar tegelijk stelde hij dat de argumenten van Telenet geen annulatie van de aangevochten beslissingen verantwoorden.

De Raad zelf volgt de auditeur nu evenwel niet. Dat is opmerkelijk omdat de Raad dat vier op de vijf keren wel doet. Het rechtscollege oordeelt dat de beslissingen die Telenet aanvecht geen definitieve administratieve akte uitmaken. Dat betekent dat ze niet voor de Raad van State kunnen worden gebracht en dat de vordering tot schorsing die Telenet indiende bijgevolg prematuur was.

Op het eerste zicht lijkt dat negatief voor Telenet, maar door zijn arrest neemt de Raad geen stelling in over de inhoudelijke argumenten van de auditeur. 'De race is dus nog niet gelopen', zegt een kenner van het dossier. Bovendien betekent het arrest, dat door sommigen omschreven wordt als een Salomonsoordeel, dat ALE en Brutélé enerzijds en de acht andere kabelaars anderzijds nu hun onderhandelingen kunnen voortzetten. Maar dat gebeurt dan wel onder de dreiging dat een overnameakkoord, dat volgens de Raad van State wel een definitieve administratieve akte is, kan worden aangevallen door Telenet. Of dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. Telenet wil geen commentaar kwijt over de zaak.

foto belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud