Touring en Be-Mobile plannen 'revolutie' in verkeersinfo

Automobilistenorganisatie Touring en mobiliteitsdienstverlener Be-Mobile kondigen een "revolutie" aan in de verkeersinformatie. Zij willen, in samenwerking met Proximus, de bestaande meetsystemen aanvullen met gegevens van gps- en gsm-toestellen. Dat moet duidelijke verkeersinformatie opleveren over het volledige Belgische wegennet en moet het mogelijk maken reistijden nauwkeurig te berekenen. Bedoeling is dat het nieuwe systeem in het najaar wordt gelanceerd.

(belga) Mensen staan steeds vaker in de file. Die files zijn niet alleen een bron van ergernis bij de weggebruikers, ze zijn ook een toenemende economische en ecologische kost. Goede verkeersinformatie groeit daarom aan belang. Touring en Be-Mobile hebben plannen om de bestaande systemen voor verkeersinformatie fors uit te breiden en te verbeteren.

Concreet willen de partners de bestaande informatie, die wordt ingezameld via verkeerslussen, camera's en het correspondentennetwerk van Touring Mobilis, koppelen aan een systeem van "Floating Vehicle Data". Daarbij worden anonieme gegevens van navigatiesystemen en gsm-toestellen gebruikt om verkeersstromen in kaart te brengen. Volgens Jan Cools van Be-Mobile heeft dat systeem twee grote voordelen. "Je krijgt informatie over het volledige wegennet en niet langer uitsluitend over het hoofdwegennet. En je krijgt niet enkel informatie over waar de files staan en hoe lang die zijn, maar ook over de verwachte reistijd, dus over hoe lang de files nog zullen duren." Touring en Be-Mobile spreekt daarom van een "wereldprimeur".

Volgens Jan Cools heeft het systeem "zo'n brede waaier aan mogelijkheden" dat het een sleutelrol kan spelen in het hele mobiliteitsmanagement. Zo geeft het systeem niet alleen info over files en ongevallen, maar ook over onder meer wegenwerken, flitscamera's, reisroutes en reistijden. Zelfs gegevens over het openbaar vervoer of over parkeerplaatsen kunnen geïntegreerd worden. Via een historische databank kunnen op termijn ook accurate voorspellingen gemaakt worden van waar welke files zullen staan.

Weggebruikers kunnen het nieuwe instrument gebruiken om hun verplaatsingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor overheidsinstanties, gemeenten en gewesten kan het een middel zijn om "hun taak als wegbeheerder nog beter uit te voeren".

Be-Mobile-topman Cools ziet verschillende mogelijke verspreidingskanalen: de radio, navigatiesystemen, telefoon (bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde routes), routeplanner op het internet. Bedoeling is dat die diensten na de zomer operationeel worden.

Volgens Cools zou het systeem ook geëxporteerd kunnen worden naar het buitenland. "België kan hier duidelijk een rol spelen als pilootland", besluit hij.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud