Advertentie

Vlaams fietsmanager wil meldpunt voor fietspaden lanceren

De 47-jarige Jan Pelckmans is woensdag op het Mobiliteitscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) officieel voorgesteld als eerste Vlaamse fietsmanager. Pelckmans zelf schuift het opstarten van een Vlaams meldpunt voor fietspaden naar voor als een van de prioriteiten. Daarnaast wil hij jongeren aansporen om vaker naar school te fietsen.

(belga) Pelckmans, die eerder onder meer werkte bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), moet vanaf 15 maart het Vlaamse fietsbeleid helpen coördineren. Pelckmans somt zelf zijn prioriteiten op: de fietsinvesteringen van de Vlaamse regering (jaarlijks 60 miljoen) opvolgen, waken over de kwaliteit van de fietspaden, en het opstarten van een meldpunt fietspaden. "Het is niet de bedoeling de Vlaamse ombudsman voor fietspaden te worden, maar ik wil wel een systeem op poten zetten dat zich buigt over de opmerkingen en klachten rond fietspaden", aldus Pelckmans. Hij denkt aan een centraal meldpunt via een website.

Daarnaast wil de Vlaamse fietsmanager, zelf een fervent fietser, extra werk maken van het stimuleren van het schoolfietsverkeer, met name via het systeem van de fietsbrevetten, via fietspoolprojecten (waarbij jongeren onder begeleiding van en naar school fietsen) en via het informeren van de ouders.

Tot slot wil Pelckmans ook proberen om de mensen die in hun vrije tijd fietsen - "het recreatieve fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift" - ook aan te zetten om dagelijks de fiets te gaan gebruiken. "De infrastructuur vormt de basis. Het is de bedoeling om mensen ervan te overtuigen er ook gebruik van te maken", besluit Pelckmans.

Nog in de marge van het Mobiliteitscongres werd woensdag met de provincies een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rond het Fietsfonds. Dat fonds moet de aanleg van fietspaden op het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (fietsroutes voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer) helpen versnellen. Dat fonds wordt jaarlijks met zowat 25 miljoen euro gespijsd: 10 miljoen via Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, 10 miljoen via de provincies en nog eens zowat 5 miljoen euro door de lokale besturen.

Opvallend was dat het jaarlijkse Mobiliteitscongers dit jaar wegens het hoge aantal inschrijvingen moest verhuizen naar een andere locatie. In totaal waren er woensdag zowat vierhonderd geïnteresseerden. "Dat bewijst duurzame mobiliteit leeft", stelde VSV-coördinator Eddy Klynen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud