VRT-cultuurkanaal nog geen zekerheid

Het digitale cultuurkanaal van de VRT komt er niet sowieso. Die opmerkelijke uitsmijter hield gedelegeerd bestuurder Piet Van Roe donderdag in petto voor het einde van de bespreking van de nieuwe beheersovereenkomst van de openbare omroep. Eerst moeten middelen voor het project worden gevonden, zei Van Roe.

Gedelegeerd bestuurder Piet Van Roe - foto belga

(belga) - De nieuwe beheersovereenkomst met de VRT voorziet dat vanaf de ondertekening ervan, enkele maanden terug intussen, kon worden gestart met een digitaal cultuurkanaal. Daarbij werd de mogelijkheid voorzien voor een samenwerking met de private sector, in het bijzonder met de gesubsidieerde kunstensector.

Tijdens de bespreking van de beheersovereenkomst 2007-2011 in het Vlaams parlement donderdag wilden verschillende parlementsleden meer weten over de stand van zaken rond het cultuurkanaal en over de financiering ervan. Van Roe stelde alvast dat er geen sprake kan zijn van een samenwerking met Exqi, de nieuwe cultuurzender van Euro 1080. Dat is verboden door Europa, wist Van Roe.

Meer nog: 'het cultuurkanaal komt er niet sowieso', stelde hij. Er is een aantrekkelijk project uitgebroed, dat werd geëvalueerd met de sector. 'Maar zonder dat er nieuwe inkomsten worden gevonden voor het project, is dat momenteel ondoenbaar. Anders zal het ten koste gaan van de recurrente opdracht', zei hij. Bourgeois stelde in een reactie dat er niet in een aparte dotatie is voorzien.

Van Roe had er even voordien op gewezen dat het aandeel van de overheidsdotatie in het budget van de openbare omroep vermindert van 68 naar 62 procent, voor een toegenomen opdracht. 'Dat wil zeggen dat we in de toekomst 38 in plaats van 32 procent uit de markt zullen moeten halen. Dat zal niet eenvoudig zijn', voorspelde de opvolger van Tony Mary.

Hij stelde dat de 'gemakkelijke' manieren hiervoor zijn afgetopt, zoals het halen van inkomsten uit sponsoring op televisie. In 2007 gaat het maximaal om 8,7 miljoen euro netto-omzet. Vanaf 2008 daalt dat bedrag tot 4,5 miljoen euro. De 'moeilijke' manieren zijn gebleven, aldus nog Van Roe.

Hij vreest dat de VRT telkens op kritiek zal stuiten wanneer ze geld uit de markt zal proberen te halen, maar hoopte op enig begrip. 'Het zal niet willekeurig gebeuren', verzekerde de VRT-baas, die wees dat er een kader zal worden uitgewerkt.

Bij het begin van de bespreking had VLD-fractieleidster Patricia Ceysens gesteld dat de overeenkomst ruime financiële mogelijkheden biedt. Ze wees erop dat in de loop der jaren veel middelen naar de VRT zijn gevloeid.

Voor haar had minister Bourgeois onmiddellijk duidelijkheid moeten scheppen over de financiële krijtlijnen van de overeenkomst. 'Dan hadden we onszelf een stuk van het leed kunnen besparen', luidde het. De N-VA-minister verdedigde zich en stelde dat er niet 'defensief werd gecommuniceerd. We konden daar niet pro-actief over zijn. Eens de Vlaamse regering de knopen had doorgehakt, is er daags nadien over gecommuniceerd op een persconferentie', aldus Bourgeois.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud