Advertentie
Advertentie

Wie mag blijven? Forum voert actie voor duidelijke regularisatiecriteria

Het Forum Asiel en Migraties (FAM) wil dat er een einde komt aan de willekeur in het regularisatiebeleid en vraagt duidelijk geschreven criteria, vastgelegd in een wet. Een gemengde commissie met drie experten-commissieleden die de verzoeker kan horen, moet de bevoegde minister binnen een redelijke termijn advies verlenen, die daar met een gemotiveerd advies wel kan van afwijken.