Zaha Hadid ontwerpt nieuw Antwerps Havenhuis

©-

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft een ontwerp van Zaha Hadid Architects uit Londen gekozen voor het nieuwe Havenhuis, dat aan het noorden van het Kattendijkdok komt. Het ontwerp is woensdag voorgesteld. Het plan omvat een bovenbouw in de vorm van een diamant, die bovenop de bestaande en beschermde brandweerkazerne aan Kaai 63 wordt geplaatst.

(belga) - Het Havenbedrijf wil in de nieuwe hoofdzetel administratieve en technische diensten samenbrengen. Aan het project hangt een prijskaartje van 31,5 miljoen euro.

Het ontwerp van Zaha Hadid Architects (ZHA) kwam als winnaar uit de bus na een Open Oproep door de Vlaamse bouwmeester in 2007. Daarop tekenden een 100-tal bureaus in. Vijf archtitectenkantoren, waaronder ook twee Belgische, mochten een voorstel voorleggen. Uit die plannen en maquettes koos het Havenbedrijf dat van ZHA.

De selectie gebeurde door een jury, waarvan naast vertegenwoordigers van het Havenbedrijf onder meer de Antwerpse, de Vlaamse en de Den Haagse bouwmeester deel uitmaakten.

Het project van Zaha Hadid Architects is spectaculair, met een tweede volume dat bovenop het bestaande gebouw wordt geplaatst. De voormalige brandweerkazerne blijft in het ontwerp behouden, een van de voorwaarden omdat het om een beschermd gebouw gaat. Het gebouw staat trouwens ook vlakbij twee pijlers voor de geplande Oosterweelverbinding, die 150 meter hoog worden.

Het ontwerp van het nieuwe Havenhuis is op zijn hoogste punt 46 meter hoog. De bovenbouw steunt op drie pijlers en ligt evenwijdig aan het Kattendijkdok. De gevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken en zorgen dankzij de facetopbouw voor reflectie van de lichtinval.

Havenschepen Marc Van Peel benadrukte dat het huidige Havenhuis aan de Entrepotkaai te krap bemeten is. Er werken nu nu meer dan 250 medewerkers, terwijl het begin jaren '90 voor maar 130 tot 150 mensen was opgetrokken. "Bovendien kunnen met het nieuwe Havenhuis zorgen voor synergie tussen administratieve en technische diensten", aldus Van Peel. Hij wees er nog op dat het Havenhuis het visitekaartje van en de toegangspoort tot de Antwerpse haven moet worden.

Volgens Van Peel kan het ook voor de stad van belangrijke architectonische waarde zijn. Het ontwerp kost 31,5 miljoen en het Havenbedrijf maakt zich sterk dat dat een realistische prijs is.

Deze zomer moet het definitieve ontwerp klaar zijn, waarna een aanbestedingsprocedure volgt voor de bouw. In 2013 zou het nieuwe Havenhuis klaar moeten zijn. Er is ook aandacht voor duurzaam bouwen, met onder meer de mogelijkheid om (deels) te verwarmen door gebruik te maken van dokwater. Het Havenbedrijf maakt nu al gebruik van die techniek in een ander dienstgebouw.

Het nieuwe Havenhuis is niet het enige infrastructuurproject van het Antwerpse Havenbedrijf. Zo werd al geïnvesteerd in de huisvesting van operationele diensten als het Sleepbedrijf of Elektriciteitsvoorzieningen. Voorts maakt het Havenbedrijf samen met de Vlaamse overheid plannen voor een nieuw gebouw voor onder meer de verkeersleiding aan de Zandvlietsluis. Het huidige Havenhuis, aan de Entrepotkaai, wordt wellicht verkocht als kantoorgebouw.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud