Banken van molensteen naar motor

De Europese beurzen wisten de openingsverliezen in de namiddag met overtuiging door te slikken. Het waren de banken die de winnaars aanvoerden, terwijl ook conjunctuurgevoelige waarden aan een herstel kenden. Op Wall Street twijfelenbeleggers nog welke richting te kiezen.