Fondsenhuizen klagen over te strenge toezichthouder

©Thierry du Bois

Een te strenge controle door de toezichthouder maakt communiceren over beleggingsfondsen moeilijk en beknot de groei van de Belgische fondsenmarkt. Dat is een van de conclusies van een rondvraag bij de fondsenhuizen die in België actief zijn.

Naar aanleiding van het Fund Insiders Forum vroeg de redactie aan 42 fondsenhuizen, die het gros van het belegd fondsvermogen in België vertegenwoordigen, wat hen het meest belemmert in hun ontwikkeling op de Belgische fondsenmarkt. Als belangrijkste antwoord komen de regelgeving en de strenge controles van de toezichthouder naar voren. Drie op de vijf fondsenhuizen klagen daarover.

In België moet alle communicatie over beleggingsfondsen voor publicatie voorgelegd worden aan de toezichthouder FSMA. Het gaat dan niet alleen om advertenties, maar bijvoorbeeld ook om de fondseninformatie op de website of de fondsenmailings die gericht zijn aan meerdere beleggers.

De procedure van de FSMA is problematisch en complex voor buitenlandse beheerders en creëert geen gelijk speelveld met andere Europese landen.
Fondsbeheerder

De FSMA controleert of de communicatie in lijn ligt met de Belgische wetgeving, die veel strenger is dan in andere Europese landen. Niet alleen neemt de procedure vaak veel tijd in beslag voor de communicatie goedgekeurd wordt, bovendien levert de controle vaak frustrerende discussies op.

Zo moeten fondsenhuizen altijd het woord ‘compartiment’ gebruiken in hun communicatie, eerder dan het woord ‘beleggingsfonds’. En moeten de kleuren van een risicoschaal in de communicatie overeenkomen met de kleur uit de essentiële beleggersinformatie.

‘De procedure van de FSMA is problematisch en complex voor buitenlandse beheerders en creëert geen gelijk speelveld met andere Europese landen’, luidt het bij de beheerders. ‘Het huidige kader maakt het moeilijk om snel en begrijpbaar te communiceren. België moet Frankrijk volgen en moet transparante en duidelijke regels opstellen voor fondsendocumentatie.’

Volgens de beheerders doet de toezichthouder een louter wetgevende toetsing, die er soms toe leidt dat de belegger net minder goed geïnformeerd wordt. ‘De FSMA moet cliëntvriendelijker worden’, klinkt het.

Minder klachten

Volgens de toezichthouder heeft de sector net baat bij een beleid dat schade voor de consument wil voorkomen. ‘Controle a priori laat toe op te treden op een nuttig moment: voor de belegger intekent op basis van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie of reclame. Mede dankzij die aanpak ontvangt de ombudsman maar een erg beperkt aantal klachten wegens onjuiste, onvolledige of misleidende reclame voor financiële producten’, zegt de toezichthouder.

Mede dankzij deze aanpak ontvangt de ombudsman maar een erg beperkt aantal klachten wegens misleidende reclame voor financiële producten.
FSMA

Over de toepassing van de regels verwijst FSMA naar de doelstelling. ‘We mikken in de eerste plaats op het voorkomen van een louter commerciële benadering, waarbij men voornamelijk de voordelen van het product in de verf zet. En vanzelfsprekend vragen we de juiste terminologie toe te passen, ook al is die in bepaalde gevallen technischer van aard. Voor alle betrokken partijen biedt die benadering duidelijkheid en meer juridische zekerheid’, zegt de toezichthouder.

Andere barrières

Behalve naar de toezichthouder verwijzen de fondsenhuizen nog naar andere barrières die hen hinderen in hun ontwikkeling op de fondsenmarkt, zoals de complexe en weinig stabiele fiscaliteit. Aandelenfondsen worden fiscaal anders behandeld dan obligatiefondsen. En de toepassing van de Reynderstaks, de taks die geheven wordt op meerwaarden uit vast­rentende beleggingen in fondsen, leidt vaak tot discussie.

Een andere barrière vormt de gesloten fondsenmarkt. In België heerst nog vooral een gesloten architectuur waarbij weinig verdelers ook fondsen van derden aanbieden.

Positief

Ondanks de barrières zien de fondsenhuizen ook tal van groeimogelijkheden. Bijna drie op de vier fondsenhuizen zijn van plan de komende maanden een nieuw fonds op de Belgische markt te lanceren. Het gaat dan vooral om duurzame fondsen en fondsen die inspelen op de lage rente.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud