Advertentie
netto

Hoe leest u de fiche van uw groepsverzekering?

©Photo News

Elk jaar ontvangt u een overzicht met een stand van zaken over het gespaarde bedrag in uw groepsverzekering. Werkgevers die een aanvullend pensioen aanbieden, storten maandelijks een bepaald bedrag in uw pensioenplan. Tegelijk kunt u ook zelf als werknemer een deel van uw loon in uw pensioenplan storten.

De gespaarde bedragen worden vaak opgesplitst volgens de werknemers- en werkgeversbijdragen. Het is de som van beide waarop u recht heeft.

De bedragen die vermeld worden, zijn brutobedragen, dus daar zal nog een eindbelasting van worden afgehouden.

De vermelde bedragen zijn brutobedragen. Daar wordt nog een eindbelasting van afgehouden.

Drie bedragen moet u in het oog houden:

→ Verworven reserves

 Het bedrag van de verworven reserves geeft aan wat uw opgebouwde kapitaal was op 1 januari van het jaar waarin u de fiche ontving. Het gaat dan om de gestorte bedragen, vermeerderd met het toegekende rendement op de stortingen. De Wet op de Aanvullende Pensioenen verplicht werkgevers een minimaal rendement van 1,75 procent per jaar - bekeken over de volledige looptijd van het pensioencontract - te bieden. Komen de verworven reserves nog niet aan dat gemiddeld rendement, dan moet ook het bedrag van de minimale garantie vermeld worden.

 → Verwachte pensioenreserves

De verwachte pensioenreserves omvatten het bedrag dat u op einddatum van het contract - doorgaans op de leeftijd van65 jaar - zult opstrijken van uw aanvullend pensioen. Dat bedrag is een raming die veronderstelt dat de huidige voorwaarden tot aan uw pensioenleeftijd ongewijzigd blijven. Met andere woorden, er wordt van uitgegaan dat uw arbeidssituatie niet wijzigt en dat er tot aan de pensioenleeftijd in het plan wordt gestort.

→ Overlijdensdekking

De meeste pensioenplannen voorzien ook in een overlijdensdekking. Dat is het kapitaal dat uw nabestaanden opstrijken mocht u vroeger sterven dan de contractuele einddatum van het pensioencontract.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.