Advertentie
netto

Verzekerd voor spierscheuren en gebroken sleutelbeenderen

©BELGA

Met de eerste lentezon nemen we met vele duizenden deel aan tal van fiets- en loopevenementen. Bent u verzekerd als het misloopt?

Wat leggen we de sportieve lat graag hoog. Tien mijl lopen is voor velen een ommetje geworden en heel wat wielertoeristen zetten graag de volle 229 kilometer van de Ronde van Vlaanderen op hun palmares. Maar soms loopt het niet zoals verwacht. Op de Oude Kwaremont breekt u een sleutelbeen of u belandt door de hitte op de spoeddienst, samen met tientallen andere deelnemers van de Ten Miles van Antwerpen.

Gelukkig bestaat er zoiets als een sportverzekering. Die dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens het sporten, zowel in België als in het buitenland.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid komt tussen bij schade aan derden, bijvoorbeeld als u uw tennisracket uit uw hand laat glippen waardoor het voorhoofd van uw tegenspeler moet worden gehecht. Of als u de bal zo enthousiast wegtrapt dat hij een deuk maakt in een auto die naast het voetbalveld geparkeerd staat.

De waarborg lichamelijke ongevallen verzekert een terugbetaling van de medische kosten. Het gaat onder meer om de kosten voor de ziekenwagen, het verblijf op de spoeddienst of de medische kosten die aan de nazorg verbonden zijn.

Alleen bij een ongeval

Bart Hannes, verantwoordelijk voor sportverzekeringen bij Ethias, stipt aan dat een sportverzekering alleen dekking biedt als er een ongeval is. ‘Het plotselinge karakter is van belang. Bovendien moet er een externe oorzaak zijn, zoals een fietser die bij een val zijn sleutelbeen breekt of een loper die snel een sprintje trekt en een spierscheur oploopt. Dehydratatie wordt niet als een ongeval beschouwd. Maar als iemand door uitdroging flauwvalt en een arm breekt, komt de verzekering tussen bij de behandeling van de breuk.’

Voor sommige sporten kunt u geen verzekering nemen. Bergbeklimmen, kitesurfen en kick-boksen worden meestal uitgesloten.

Afhankelijk van het contract is ook een plots hartfalen verzekerd. Het hartprobleem moet zich wel voordoen tijdens de sportactiviteit, de herstelperiode of op weg naar huis.

De verplichte verzekering van het ziekenfonds komt altijd als eerste tussen. Als u daarnaast een aanvullende medische verzekering hebt, betaalt die afhankelijk van het contract het remgeld gedeeltelijk of volledig terug. De individuele sportongevallenverzekering past het bedrag bij dat niet door uw verplichte ziekteverzekering of uw aanvullende verzekering wordt terugbetaald. Daarnaast biedt de verzekering een vaste vergoeding bij een overlijden, een blijvende invaliditeit en een tijdelijke werkongeschiktheid.

Voor bepaalde risicosporten kunt u geen verzekering nemen. Bergbeklimmen, kitesurfen en kickboksen worden in de meeste gevallen uitgesloten.

En masse bij evenementen

De organisatoren van grote sportevenementen sluiten meestal een sportverzekering voor alle deelnemers af, al zijn ze daar niet wettelijk toe verplicht. De kostprijs zit in de inschrijvingsprijs verwerkt. ‘Bijna elk evenement maken deelnemers van de verzekering gebruik’, zegt Ronny Rutten, risicomanager van Golazo, het bedrijf dat naast de Ten Miles meer dan 100 andere grootschalige sportevenementen in België en de omringende landen organiseert. ‘Jaarlijks dienen we zo’n 500 ongevallenaangiftes in.’

Het voordeel van een sportverzekering is dat u bij een blijvende arbeidsongeschiktheid een vergoeding krijgt.

Om de zaken administratief overzichtelijk te houden kiest Golazo voor een raamcontract met een verzekeraar. ‘We hebben een verzekering voor 365 dagen en berekenen de premies op het einde van het jaar op basis van het aantal deelnemers voor alle evenementen samen.’

‘Een mens is maar een beperkt deel van de dag met sport bezig’, zegt Rutten. ‘Ook andere activiteiten kunnen tot ongevallen leiden en soms worden mensen ziek. Daarom kies je volgens mij beter voor een hospitalisatieverzekering dan voor een verzekering voor sportongevallen.’ Dat klopt als het over de dekking van alle medische kosten gaat, maar aan een hospitalisatieverzekering hangt altijd een hoger prijskaartje.

Het voordeel van een sportverzekering is dat u bij een blijvende arbeidsongeschiktheid een vergoeding krijgt. Dat geldt ook bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tenminste als u aantoont dat u beroepsinkomsten verliest en u geen enkel recht hebt op een vergoeding op basis van de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. In principe is die dagvergoeding enkel van toepassing voor zelfstandigen.

Automatisch in de sportclub?

Als uw sportclub is aangesloten bij een door de Vlaamse overheid erkende sportfederatie, bent u automatisch verzekerd voor risico’s tijdens het sporten en op weg naar en van de club. Als uw club niet tot een erkende sportfederatie behoort, moet ze eventueel zelf een verzekering voor haar leden afsluiten. U informeren is de boodschap.

Vraag het aan de fitness

Als u wilt weten of u in uw fitnessclub voor sportrisico’s verzekerd bent, moet u dat vragen. Bij de Belgische Beroepsvereniging voor de Fitness- & Wellnessindustrie (BBF&W) zijn geen cijfers over het aantal verzekerde centra beschikbaar. De beroepsvereniging biedt haar leden de mogelijkheid een sportverzekering bij Arena af te sluiten. ‘Maar het aantal afgesloten contracten is geen graadmeter’, zegt Lucia Van Geyte van de BBF&W. ‘Heel wat centra verzekeren zich lokaal, eventueel bij een van hun leden.’

Gratis voor jeugdverenigingen

Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, biedt een gratis sportverzekering aan voor socioculturele organisaties en jeugdverenigingen die een sportevenement organiseren. Ook nieuwe sportclubs komen de eerste drie maanden voor die gratis verzekering in aanmerking.

Zeker alleen sporten

Als uw sportvereniging geen verzekering heeft, u de dekking van het contract te beperkt vindt of als u niet in een club sport, kunt u beslissen om u individueel voor risico’s tijdens het sporten te verzekeren. Met zo’n verzekering bent u niet alleen gedekt voor sporten in clubverband, maar ook als u een rondje in het park loopt.

U kunt zich rechtstreeks tot een verzekeraar wenden. Sommige verzekeraars, zoals Arena en Ethias, hebben een specifieke sportverzekeringsformule. Bij andere gaat het om een verzekering lichamelijke ongevallen privéleven, zoals bij KBC en AXA Belgium. In die verzekering zijn ook sportletsels opgenomen. Let wel dat in die formule alleen medische kosten en geen burgerlijke aansprakelijkheid zijn opgenomen. Om dat risico af te dekken moet u ook een familiale verzekering hebben.

Kijk voor individuele sportverzekeringen ook naar het Zeker Sporten-aanbod van Sporta-federatie. Die door de Vlaamse overheid gesubsidieerde multi-sportfederatie biedt al langer verzekeringen voor clubs aan. De leden van die clubs zijn overigens niet alleen tijdens de clubactiviteiten verzekerd, maar ook als ze individueel sporten.

Sinds kort biedt de Sporta-federatie ook een verzekering aan voor sportbeoefenaars die alleen buiten clubverband actief zijn. De verzekering is beperkt tot de gezondheidssporten: wandelen, joggen, fietsen, rolschaatsen, zwemmen, fitness en yoga. Balsporten zijn uitgesloten. U kunt de verzekering individueel aangaan, maar ook kiezen voor een gezinsformule of een verzekering met collega’s.

De Sporta-federatie werkt voor de verzekering samen met Ethias. Opvallend is dat de prijs net iets scherper is dan een rechtstreekse verzekering bij Ethias: 20 euro per persoon per jaar en 35 euro voor een gezinsformule. ‘De premie kan laag worden gehouden omdat de Sporta-federatie een grote groep sporters vertegenwoordigt en bovendien een groot deel van de administratie voor Ethias doet’, zegt Deborah Mulkens, manager van Sporta-federatie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.