Advertentie
Advertentie
netto

Zo ziet u snel uw geld bij schade

©ANP

Binnen welke termijn moet de verzekeraar betalen als u schade lijdt? Wat bepaalt hoe snel het gaat? En hoeveel precies moet de verzekeraar uitkeren?

Waterschade. Jammer genoeg krijgen nogal wat landgenoten er dezer dagen mee te maken.

Wat als u ervoor staat? Of het nu naar aanleiding van enkele zomerse helse onweders is geweest, door een langzame insijpeling of een kapotte wasmachine. U belt de verzekeraar. De expert komt langs. En dan is het wachten op het verslag, en vooral op de herstelling. Zeker als de oorzaak van de schade niet meteen duidelijk is. 

Advertentie

Nochtans betaalt u elk jaar netjes uw premies. Maar als u de verzekering eindelijk nodig hebt, is het schadegeval niet zelden een bron van verzekeringsergernis. Verzekeringsmaatschappijen zijn immers niet gebonden aan een wettelijke termijn om schadevergoedingen toe te kennen. De vierde Europese richtlijn stelt alleen dat verzekeraars binnen 3 maanden een gefundeerd antwoord moeten geven op een schadeclaim. En over de uitbetaling wordt alleen iets gezegd in de gedragscode. ‘De regel is dat de vergoeding wordt uitgekeerd uiterlijk 30 dagen nadat er een akkoord is over de oorzaak en omvang van de schade en het te vergoeden bedrag’, zegt Gerrit Feyaerts, de woordvoerder van marktleider AG Insurances.

Welke factoren bepalen of u snel uw geld ziet?

* Zowel over de omvang van de schade als de oorzaak en het verband tussen die twee - waarbij al dan niet aansprakelijkheid geldt - kan er discussie ontstaan. Waardoor heel het proces vertraagd wordt. Het soort verzekering bepaalt voor een stuk de snelheid. ‘De afhandeling van kleine autoschade via de verplichte BA auto verloopt heel vlot, omdat ze routine is geworden’, zegt Koen Torfs, de ondervoorzitter van de beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars FVF. ‘Experts baseren hun verslag op foto’s en werken via platformen zoals Informex.’

* Is er betwisting over de oorzaak en omvang van de schade, dan moet er een expert langskomen. Alleen al om praktische redenen - afspreken, een verslag opstellen - zal de afhandeling worden vertraagd. ‘Een herstelling via de omniumverzekering is het makkelijkst, omdat we altijd vergoeden, ongeacht de oorzaak of fout’, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurances. Een schadegeval dat onder de brandverzekering valt, duurt meestal langer vanwege het expertisewerk of de zoektocht naar een oorzaak.

* Ook technische redenen, zoals het opvragen van een proces-verbaal - iets wat de verzekeraar van de tegenpartij vaak gebruikt als vertragingsmanoeuvre - of een te hoge werklast doordat maatschappijen zijn gefuseerd of door personeelstekort, kunnen de afhandeling vertragen.

Advertentie

Schadevergoedingen: overschat ze niet!

Het bedrag van de vergoedingen blijkt een al even grote bron van conflicten. ‘Veel verzekeringsnemers overschatten de schadevergoeding. Vooral bij diefstal. Het gewicht in goud van de verlovingsring van uw overleden vader zal uiteraard nooit het verlies ervan compenseren’, zegt Koen Torfs.

Bij gebouwschade door brand of wateroverlast vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde. ‘Dat is de waarde die nodig is om hetzelfde goed nieuw te kopen’, zegt Gerrit Feyaerts. Bijna hetzelfde maar dan beter, wordt niet aanvaard. ‘Toen mijn moeder door hagelschade de plastic platen op haar veranda moest vervangen, stelde de hersteller voor om een materiaal van betere kwaliteit te gebruiken. Ik heb haar moeten uitleggen dat de verzekeraar dat niet zou accepteren.’

Hoeveel u vergoed krijgt voor uw inboedel hangt af van de polisvoorwaarden. Soms is een forfaitair bedrag voorzien dat gelijk is aan een percentage van de totale schade aan het gebouw. Geldt er geen forfait, dan vergoedt de verzekeraar op basis van de inventaris. Voor kleding komt dat overeen met de werkelijke waarde op het moment van schade. Voor meubels en ander huisraad krijgt u de nieuwwaarde. ‘Technologie en informatica vormen een uitzondering’, zegt Feyaerts. ‘Voor een laptop die u drie jaar geleden voor 1.000 euro hebt gekocht, krijgt u wellicht maar 700 euro, omdat u met dat bedrag vandaag een gelijkaardig toestel kunt kopen.’

* Dat een dossier niet volledig is, kan ook meespelen. ‘Akkefietjes in familiale verzekeringen kunnen raar uitpakken’, zegt Koen Torfs. ‘Een hondenbeet betekent dat u een volledig medisch verslag moet insturen. Ontbreekt bijvoorbeeld de prognose van invaliditeit, dan gaat het dossier terug naar af.’

* Ook de kwaliteit van het bestek kan de afhandeling versnellen of vertragen. ‘Zijn de voorgestelde prijzen billijk, is de offerte gedetailleerd en met zorg ingevuld, dan zal de expert dat bestek vaak zonder meer aanvaarden’, zegt Koen Torfs. ‘Experts weten precies hoeveel een tegelzetter per uur vraagt. Als het bestek echter op nattevingerwerk lijkt, dan zal hij zelf beginnen te rekenen. Dat valt altijd in uw nadeel uit, want verzekeraars strooien nooit met geld.’

* De expert stelt vervolgens een schadevergoeding voor. Dat bedrag kunt u aanvaarden of niet. ‘Vindt u bijvoorbeeld dat heel de keuken opnieuw betegeld moet worden omdat u dezelfde tegels niet terugvindt, dan kan daar discussie over ontstaan’, zegt Gerrit Feyaerts. Wordt er geen compromis gevonden, dan kunt u een tegenexpert aanstellen. ‘De discussie wordt gevoerd tussen professionelen. De klant heeft ook het gevoel dat hij beter wordt verdedigd. En daardoor komt er vaak sneller een akkoord’, zegt Feyaerts.

* De sector weet dat de trage afhandeling een probleem is. Bij een aanrijding waaraan de tegenpartij schuld heeft, hebben de verzekeraars een rechtstreekse uitbetaling (de zogenaamde RDR) afgesproken. Uw eigen verzekeraar betaalt de schade en recupereert die aan het eind van het jaar bij de collega’s van de tegenpartij. Want die laatste is nooit geneigd om snel te betalen aan niet-klanten. ‘Het systeem werkt voor de meeste gevallen’, zegt Josette Van Elderen, de Ombudsman van de Verzekeringen. ‘Maar bij discussies over de aansprakelijkheid en de uurlonen kan een dossier zelfs ondanks het systeem van rechtstreekse uitbetaling aanslepen.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.