Belgische autoverhuurmarkt op kruissnelheid

De langetermijnverhuur van personenwagens zit nog steeds in de lift en boekte in 2005 opnieuw forse groeicijfers. Verrassend genoeg werd dit marktsegment voor het eerst in de geschiedenis overklast door de verhuur op korte termijn. Wie dacht dat de milieu- en mobiliteitsproblematiek het aantal huurwagens zou doen dalen, heeft de bal aardig misgeslagen. De verhuurtrein komt stilaan op kruissnelheid...

De sector langetermijnverhuur heeft het in 2005 opnieuw uitstekend gedaan. Het totale park van op lange termijn gehuurde personenauto's steeg volgens sectorfederatie Renta van 225.269 eind 2004 tot 235.874 eind vorig jaar. Dat is een toename met 4,71%. Maar ook de toekomst blijft veelbelovend: volgens Renta bestaat er in ons land nog een groot bijkomend potentieel voor de verhuur op lange termijn. Veel bedrijven verkiezen tot op heden immers nog steeds de klassieke aankoop van hun wagens. Vooral de kleinere ondernemingen hebben die reflex. Maar auto's zijn nu eenmaal uitstekend geschikt voor de huur op lange termijn. Dat komt door hun snel waardeverlies, de complexe remarketing en de snelle evoluties van de modellen.

Tendensen

In de sector langetermijnverhuur duiken volgens Renta een aantal opvallende tendensen op. Eén daarvan is de toenemende aandacht voor milieu en mobiliteit. De aanvankelijke verwachting dat daardoor het aantal auto's zou dalen, is echter een verkeerde inschatting gebleken. Dat tonen de aanhoudende groeicijfers voldoende aan. Daaruit blijkt dat de auto nog steeds een onmisbaar werkinstrument blijft voor vele werknemers. Bovendien is de salariscomponent van de firmawagen iets dat moeilijk op een andere manier te compenseren valt.

Anderzijds heeft de milieu- en mobiliteitsproblematiek wel een impact op de rol van de leasemaatschappijen. Zij moeten de bedrijven professioneel advies geven om hun wagenpark zo goed mogelijk af te stemmen op nieuwe vereisten. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe fiscaliteit ten gevolge van de CO2-heffing. In dit verband moeten de verhuurders hun klanten zo goed mogelijk proberen te informeren bij de keuze van de wagens.

Een andere actuele trend in de langetermijnverhuur is dat bedrijven en bestuurders zich met hun wagens steeds origineler willen profileren. De constructeurs spelen daar op in door nieuwe auto's in nieuwe nichesegmenten op de markt te brengen. Dat blijkt bv. uit het groeiende aanbod aan monovolumes, SUV's en crossovers. Daardoor wordt het klassieke D1-segment van de middenklasseberlines sterk teruggedrongen.

Ook deze evolutie betekent een uitdaging voor de langetermijnverhuurders. Opnieuw komt de rol van de leasemaatschappijen als professionele adviesverleners naar voren. Zij moeten namelijk proberen om zo precies mogelijk in te spelen op de populariteit van dat soort 'nieuwe' auto's. Vooral de juiste inschatting van de restwaarden is van groot belang. Bovendien moet de sector de bedrijven bijstaan om hun car policies aan te passen aan de nieuwe voertuigtypes.

Kortetermijnverhuur

In 2004 steeg de omzet van de kortetermijnverhuur in België met 2,16 %. Dit was een kentering nadat de sector de drie voorgaande jaren niet meer was gegroeid. Begin vorig

jaar werd dan ook hoopvol uitgekeken naar een verdere opleving. Die hoop is gewettigd gebleken: in 2005 noteerde de korte termijnverhuur voor het eerst in de geschiedenis hogere groeicijfers dan de al zo sterke collega's van de lange termijn: de totale omzet steeg in de korte termijnverhuur zelfs met meer dan 6%.

Andere cijfers bevestigen de blakende gezondheid van deze markt. Zo steeg het gemiddeld aantal verhuurdagen van 9,2 naar 9,7 per contract, terwijl de gemiddelde prijs per dag stabiel bleef. Ook de cijfers van de deelsegmenten afzonderlijk spreken boekdelen en zijn ronduit positief. Volgens Renta lijkt de groei van de kortetermijnverhuur vooral een gevolg te zijn van de heroplevende economie en de groeiende vraag naar flexibiliteit in de wagenparken.

Luc Franco

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud