Boete-administratie: Direct boetetraject spaart kopzorgen

Hoe groter het wagenpark, hoe groter de boetekans. In combinatie met een minder verdraagzaam wordende verkeerswetgeving dreigt het bureau van de fleet-owner onder een stortvloed van PV's te worden bedolven. Voor de fleet-owner resulteert de jacht op verkeersovertreders in een boeteplaag met tijdrovende administratie als vervelende consequentie. Toch kan het tijdsintensieve PV-toezicht doelmatiger worden georganiseerd. Naar analogie van andere beheersfacetten uit het moderne fleet management, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing zich aan te bieden in het on line servicegebeuren.

De verbaliserende overheid stelt een verkeersdelict vast en stuurt de bekeuring naar de leasemaatschappij, die het "overtredende" voertuig verhuurt. De verhuurder zoekt uit wie het voertuig huurt en stuurt het PV naar de fleet-owner. Die mag op zijn beurt de "blijde boodschap" overmaken aan de eindgebruiker van het geverbaliseerde voertuig.

Het traject is lang en men kan zich afvragen wat de fleet-owner in deze aan meerwaarde te bieden heeft. Volgens vakspecialisten kan de fleet-owner zich veel kopzorgen besparen door het hele verhaal van boeteadministratie in handen van de verhuurmaatschappij te geven. Een belangrijke tijdwinst is zo verzekerd, omdat de leasemaatschappij het directe boetetraject met de eindgebruiker kan volgen.

De fleet-owner zal pas betrokken partij worden, indien de boete niet voldaan werd en de verbaliserende instanties de leasemaatschappij rappelleren. De verhuurder bezorgt de fleet-owner dan een afschrift en stuurt de bestuurdersgegevens naar de verbaliserende overheid, waarna laatstgenoemde rechtstreeks in contact treedt met de eindgebruiker. Uiteraard moet de verhuurder de toestemming hebben van zijn klant-fleet-owener om de bestuurdersgegevens aan de overheid bekend te maken.

Hij kan de verhuurder echter vragen om hem ook bij niet-betaling ongemoeid te laten. Zijn tussenkomst is echter niet te vermijden in het geval van buitenlandse bekeuringen die, bij niet-onmiddellijke betaling, de inbeslagname van het voertuig voor gevolg kunnen hebben. De verhuurmaatschappij zal de boete dan voldoen en het bedrag later terugvorderen van zijn huurder.

Normaal zal een verhuurder de naam van de klant, maar niet de confidentiƫle gegevens van de bestuurders, aan de ordehandhaving bekendmaken. Dat gebeurt wel indien de fleet-owner daarin toestemt. Dat kan nog eens tijdwinst opleveren omdat bij niet-tijdige betaling, de overheid dan meteen de bestuurder zal rappelleren.

Ook in het kader van de nieuwe boetereglementering zit men goed met de formule van dit directe boetetraject. Indien de bestuurder binnen een bepaalde tijd een minnelijke schikking aanvaardt, zal hij hogere tarieven en eventuele rechtbankinterventies kunnen vermijden. Hoe directer het boetetraject, hoe sneller de eindgebruiker kan reageren, maar wat te doen met poolwagens die door de verhuurder niet aan een "vaste" berijder kunnen worden gekoppeld. Het is dan aan vlootbeheerder om nauwgezet een logboek bij te houden zodat hij altijd weet wie, waar en wanneer met welk voertuig op pad is en was.

On line wagenparkbeheer vereenvoudigt in aanzienlijke mate de taak van de fleet-owner. Hij kan zo on line offertes opvragen, die geheel conform zijn met zijn dienstenpakket. Directe on line communicatie staat ook toe om rapporteringen op te vragen. Ook de nu nog vaak tijdrovende boeteadministratie zal via de website efficiƫnter verlopen. De fleet-owner hoeft er zo geen tijd meer aan te besteden en behoudt toch voortdurend het overzicht.

Kracht en zwakte van een directe communicatie tussen verhuurmaatschappij en eindgebruiker - met de fleet-owner als supervisor - liggen bij de correctheid van het databestand. In het kader van boeteadministratie kent dergelijke communicatie ongetwijfeld voordelen. Sommige verhuurders beschikken over geautomatiseerde dienstenpakketten die via het web aangeboden worden en waarmee een resem beheersfacetten kan worden geregeld. Voor bijkomende servicefaciliteiten, zoals het rechtstreeks afhandelen van de boeteadministratie on line, wordt overigens niet altijd een meerprijs aangerekend.

Ferre Beyens

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud