Wat doet een interim manager?

Interim management is in ons land een relatief nieuw fenomeen, dat sinds begin jaren negentig zijn intrede maakte. Er bestaat nog altijd verwarring rond de taken van de interim manager. Hij is niet alleen de crisismanager die van bedrijf tot bedrijf snelt om brandjes te blussen. Het takenpakket van de interim manager is gevoelig uitgebreid. Ondernemingen schakelen een interim manager in om een afwezige leidinggevende te vervangen, veranderingen in goede banen te leiden, projecten te coördineren of nieuwe activiteiten op te starten.

Spreek over interim management en iedereen denkt onmiddellijk aan crisismanagement. Dat is ook logisch, want interim management heeft zijn wortels in crisismanagement. Een interim manager springt tijdelijk in als algemeen directeur en probeert zo snel mogelijk de brandjes te blussen. Vandaag is een crisissituatie niet meer de belangrijkste reden om een interim manager in te schakelen. Het takenpakket van de interim manager is gevoelig uitgebreid. Wanneer schakelen ondernemingen een interim manager in? Dat kan bijvoorbeeld in het kader van overbruggingsmanagement gebeuren. De interim manager vervangt iemand die voor langere tijd afwezig zal zijn, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of vertrek uit het bedrijf. Hij neemt de plaats van de lege stoel in totdat er een definitieve oplossing gevonden is. Door overbruggingsmanagement slaagt het bedrijf erin om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Marc Van Haver voert al tien jaar interim management opdrachten uit, na een jarenlange carrière in de farmaceutische, textiel- en voedingssector. Bij Swift nam hij tijdelijk de functie over van een leidinggevende die met zwangerschapsverlof was. "Mijn belangrijkste taak was om die periode te overbruggen," zegt Marc Van Haver. "Ik stuurde de afdeling aan, maar moest geen veranderingen doorvoeren."

Bedrijven doen ook beroep op een interim manager wanneer ze een bepaalde expertise niet in huis hebben. Stel dat een onderneming een nieuwe commerciële afdeling wil opzetten of de verkoop wil verbeteren. Een interim manager met ervaring in marketing kan zijn kennis overdragen aan de medewerkers van het bedrijf, zodat zij die taak kunnen overnemen.

Er is ook een rol weggelegd voor interim managers om speciale projecten te leiden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld de interim manager vragen om een logistiek project te begeleiden of zijn ervaring aan te wenden in buitenlandse projecten. De interim manager kan het bedrijf helpen bij de exportactiviteiten of de ondernemingen begeleiden bij het opzetten van een productievestiging in Oost-Europa of China. Ook interim manager Marc Van Haver werd ingeschakeld voor speciale projecten. Bij Swift hielp hij bij de invoering van een SAP-systeem, terwijl hij bij Uitgeversbedrijf Tijd verschillende informaticasystemen bij elkaar bracht. "Vooral in het jaar 2000 heb ik enkele projecten uitgevoerd," zegt Marc Van Haver. "Dat waren minder operationele activiteiten."

De interim manager kan ook ingezet worden om structurele veranderingen door te voeren. Vaak gaat het om acties die het management liever zelf niet doet, zoals fusies, overnames, herstructureringen of beleidswijzigingen. Aangezien de interim manager een buitenstaander is, kan hij makkelijker drastische maatregelen nemen die vaak onpopulair zijn. Crisismanagement behoort ook tot die veranderingsprocessen. De eerste interim management opdracht van Marc Van Haver baadde in een crisissfeer. Samen met twee andere interim managers werd hij ingeschakeld door de Kempense Steenkoolmijnen. De interim managers vormden als het ware een brug tussen de raad van bestuur en de toenmalige bestuurders. "Het was geen eenvoudige opdracht," zegt Marc Van Haver. "We kregen te maken met een semi-overheidsbedrijf waar een schandaalsfeer rond hing. Toch zijn we erin geslaagd om voor een structuur te zorgen."

De interim manager kan op twee manieren een opdracht aanpakken. Ofwel komt hij rechtstreeks in contact met de opdrachtgever of hij werkt voor een interim management provider. In België zijn zo'n vijftien spelers actief. Ze vormen een schakel tussen de interim manager en de opdrachtgever. Het is bijvoorbeeld de taak van de provider om de meest geschikte interim manager in het juiste bedrijf te plaatsen. De provider begeleidt de interim manager in zijn opdracht en waakt over de kwaliteit. Het interim management bureau zorgt er ook voor dat het uitvoeren van de opdracht binnen de doelstellingen blijft.

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud