Wie is de interim manager?

In de beginjaren had de interim manager steevast grijze haren. In de meeste gevallen waren het vijftig- of zestigplussers die op een zucht van hun pensioen verwijderd waren en hun ervaringen wilden gebruiken in andere bedrijven. In veel gevallen is interim management een manier om oudere werknemers in het arbeidscircuit te behouden.

Marc Van Haver is daar het sprekende voorbeeld van. Begin jaren negentig had hij wegens herstructureringen plots geen job meer. Hij was toen net vijftig geworden. "Ik heb honderden sollicitatiebrieven gestuurd, maar allemaal zonder resultaat," licht Marc Van Haver toe. "Toen heb ik beslist om mijn ervaring op een andere manier aan te wenden en in het interim management te stappen."

Opvallend is wel dat de leeftijd van de interim manager intussen gedaald is. Voor vele interim managers is het geen fin de carrière beslissing, maar voeren ze doelbewust de interim opdrachten uit om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Hoewel de interim managers nu een pak jonger zijn dan enkele jaren geleden, kunnen ze toch bogen op minstens vijftien jaar managementervaring in verschillende bedrijven of sectoren.

Een interim manager moet over heel wat competenties beschikken. In de eerste plaats heeft hij een brede managementervaring en bezit sterke communicatieve en analytische vaardigheden om de problemen te herkennen en op te lossen. Resultaatgerichtheid en draadkracht zijn essentiële eigenschappen voor een interim manager. Naast de technische vaardigheden, speelt de persoonlijkheid van de manager een belangrijke rol. Hij moet het vertrouwen opwekken, zich snel kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur, zich afzijdig houden van de politieke spelletjes in het bedrijf en ervoor zorgen dat hij op termijn overbodig wordt. "Omdat je een buitenstaander bent, kun je je neutraal opstellen," zegt Marc Van Haver. "Je kunt met vreemde ogen naar de onderneming kijken en afstand nemen. Iemand van buitenaf is vaak ook veel geloofwaardiger. Aangezien de interim manager geen onderdeel is van de machtsstructuren in het bedrijf, is hij ook bestand tegen allerlei interne spelletjes." Marc Van Haver vindt ook het inlevingsvermogen van de interim manager belangrijk. "Hij moet zich kunnen inleven in de bedrijfscultuur en de medewerkers," zegt hij. "De interim manager moet het bedrijf aanvoelen, en dat kan al binnen de eerste 24 uur. Ik weet meestal al op de eerste dag hoe de vork aan de steel zit." Marc Van Haver zou de persoonlijkheid van de interim manager boven de technische vaardigheden willen plaatsen. "Het is immers zo belangrijk om het vertrouwen op te wekken en jezelf aanvaardbaar te maken. Op die manier weet je dat de medewerkers je zullen volgen," legt Van Haver uit. "De werknemers mogen de interim manager niet als een bedreiging zien, die de functie van een andere komt innemen."

De lengte van een interim opdracht hangt af van het probleem waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt en de soort onderneming. Gemiddeld duurt een opdracht van minimum drie tot maximum achttien maanden. De interim managers kunnen zelf inschatten hoe lang de opdracht zal duren. Bestaat er geen gevaar dat de interim manager langer dan nodig in het bedrijf blijft? Marc Van Haver denkt van niet. "De opdracht mag zeker niet te lang duren," zegt hij. "Je mag geen onderdeel van het meubilair worden. Het is trouwens de taak van de manager om zich na een bepaalde tijd overbodig te maken. Hij moet ervoor zorgen dat alle veranderingsprocessen verankerd zitten in het bedrijf, dat de opvolger voldoende ingewerkt is en dat de kennis van de interim manager overgedragen is aan de medewerkers in het bedrijf."

Want zoals de naam het zegt, interim management is tijdelijk. De meeste interim managers beschouwen de opdracht dan ook niet als een opstap naar een vaste baan. Toch zijn er bedrijven die interim management als een manier zien om goedkoop hogere kaderfuncties te rekruteren. De sector van interim management staat eerder weigerachtig tegenover deze trend. "Een interim manager oefent deze job uit omwille van de korte, tijdelijke opdrachten en de variatie in de job," legt Marc Van Haver uit. Zelf heeft hij nooit overwogen om de interimopdracht in te ruilen voor een vaste baan bij de opdrachtgever. Toch is de verleiding vaak groot, zowel voor de interim manager als de opdrachtgever, om dit als een springplank te zien naar een vaste functie. Dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Uit studies blijkt dat de overstap in acht op de tien gevallen mislukt. Volgens waarnemers is dat ook meer dan normaal. De interim manager is voor een bepaald doel aangetrokken. Hij heeft een heel andere functie en positie in de onderneming dan wanneer hij er als permanente manager zou werken. Door de tijdelijkheid van de opdracht kon de interim manager bijvoorbeeld drastische beslissingen nemen. Als voltijds medewerker is dat waarschijnlijk minder het geval, waardoor spanningen kunnen ontstaan.

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud