Antwerpen, de andere Belgische markt

De tweede stad van België is ook de tweede haven van Europa, het tweede centrum van de petrochemische industrie ter wereld en het bastion van de internationale diamanthandel. De markt van kantooroppervlakte (1,8 miljoen m2) in Antwerpen is zeven tot acht keer kleiner dan die van Brussel.

Antwerpen is een stad in beweging. De werken aan de TGV-terminal van Antwerpen-Centraal, op de lijn van Brussel naar Amsterdam, werden zopas voltooid. Daardoor staat Antwerpen nog méér op de internationale kaart en dat zal een gunstige weerslag op de markt hebben, net zoals de grote infrastructuurwerken die door de plaatselijke overheid worden uitgevoerd (ring, centrale leien, nieuwe wijken in het noorden, mobiliteitsplan en nieuwe autosnelweg rond het noordwesten van de stad).

De take-up die tijdens het eerste semester van dit jaar werd genoteerd, bedraagt 49.900m2 of ongeveer evenveel als verleden jaar. Maar aan het einde van het derdekwartaal waren we al aan 80.000 m², wat zoveel is als over heel 2006. 2007 zou dus een recordjaar moeten worden.

Ondanks een leegstandcijfer van 11,5 procent (dat bovendien nog een beetje toeneemt) zijn er weinig onmiddellijk beschikbare nieuwe gebouwen. Bewijs daarvan is het feit dat alle belangrijke verrichtingen die tot op heden werden geregistreerd voorverhuringen zijn (9.200m² op de Veldekens-site, 4.000 m² in het Ring Center en 2.500m² in Helsmoortel III).

 

Aanbod

 

Er is onbetwistbaar een probleem met het aanbod. De kwaliteitsproducten vertegenwoordigen slechts 12 procent van het totaal van 210.000m² aan leegstaande ruimten. De 33.500 m² die gepland zijn voor 2007, werden al opgeleverd tijdens de eerste helft van het jaar. Het gebouw B van het Kievitproject (18.800m² die voorverhuurd zijn aan de Vlaamse regering) werd afgewerkt tijdens het eerste halfjaar, net zoals de andere twee aangekondigde projecten, The Ultimate (9.200m² die verhuurd zijn aan Fortis RE Asset Management) en het gebouw van het Ring Center (5.500 m² die verhuurd zijn aan Sigma Coating, aan Rherus en onlangs aan Ortel Mobile). In 2008 zouden er 38.000 m² op de markt moeten worden gebracht, waarvan 25 procent al voorverhuurd is.

De tophuurprijzen op jaarbasis blijven stabiel op 144 euro per m² in het stadscentrum (Kievit), gevolgd door 136 euro per m² langs de Ring, 125 euro per m² daarbuiten en in de voorsteden en 100 euro per m² in het havenkwartier. De huren die gevraagd worden voor kwaliteitsprojecten in de meest gegeerde buurten, kunnen soms hoger liggen dan 140 euro per m².

 

Secundair

 

Zoals elders in Europa bestaat in België veel belangstelling voor secundaire steden van tweede categorie en Antwerpen profiteert daarvan. Aan het einde van het eerste halfjaar bedroeg het op de Antwerpse markt geïnvesteerde volume 378 miljoen euro, waarvan meer dan 60 procent in het tweede kwartaal. Het sinds het begin van het jaar genoteerde volume ligt tweemaal hoger dan wat geregistreerd werd tijdens het eerste halfjaar van het jaar voordien. Er is nog een ander verschil tegenover het voorgaande jaar: de verrichtingen zijn talrijker en evenwichtiger en er zijn meer spelers bij betrokken (Cofinimmo, Banimmo RE, Groep De PaepeBreevast, Fortis RE), terwijl de markt in 2006 werd beheerst door twee grote transacties, namelijk Kievit (kantoren/retail/hotel/residentieel) en de Stadsfeestzaal (retail).

Het rendement daalt weer. Terwijl het in het eerste halfjaar van 2006 al gezakt was van 6,75 tot 6,50 procent, ligt het nu op 6,25 procent voor topgebouwen in het stadscentrum. Momenteel is er een gebrek aan investeringsproducten. Op korte termijn zou het rendement nog kunnen dalen.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud