100.000 bedrijven krijgen boete voor te late jaarrekening

(tijd) - Bijna 100.000 Belgische vennootschappen krijgen deze week een boete in de bus. Ze dienden hun jaarrekening over het boekjaar 2003 pas na de vervaldag van 31 juli 2004 in of zelfs nog helemaal niet. De boete bedraagt 200 euro per maand vertraging voor de grote vennootschappen en 60 euro voor de andere vennootschappen. Het is de eerste keer dat de laattijdige indiening van de jaarrekening zo massaal en scherp wordt aangepakt. Dat schrijft De Tijd.

Hoeveel vennootschappen effectief een boete moeten betalen, zal pas blijken na de verzending van de invorderingsbrieven en de correctie van foutieve adressen en foutieve heffingen. De heffing van de administratieve boete staat sinds vorig jaar in de vennootschapswet, maar werd vorig jaar nog niet geïnd wegens logistieke problemen. Dit jaar is dat wel het geval.

De operatie is voorbereid door de federale overheidsdienst Economie terwijl de Nationale Bank, die over de nodige verwerkingsapparatuur beschikt, voor de uitvoering zorgt. Deze week gaan de invorderingsbrieven in een massale zending de deur uit, vernam de redactie.

De grote vennootschappen die het volledige schema van een jaarrekening moeten indienen, moeten 200 euro boete per maand vertraging betalen met een maximum van 1.200 euro. De kleine vennootschappen die het verkorte schema indienen, betalen 60 euro per maand met een maximum van 360 euro. De vennootschappen, die via hun accountant uitstel vroegen wegens overmacht en dat uitstel schriftelijk kregen van de minister van Economie, ontspringen de dans.

Vorig jaar dienden slechts 174.968 vennootschappen hun jaarrekening over het boekjaar 2002 op tijd in, met name binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar. Aan het einde van januari 2004 was het aantal ingediende jaarrekeningen gestegen tot 267.410. Dat betekent dat 92.442 vennootschappen (35%) te laat waren. Enkele tienduizenden andere vennootschappen hadden begin 2004 nog helemaal geen jaarrekening over 2002 ingediend.

De heffing van de boetes maakt het mogelijk voortaan een streng handhavingsbeleid te voeren voor de indieningsplicht bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Voor de wetswijziging van 2003 stond de verplichting om de jaarrekening binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar in te dienen niet uitdrukkelijk in de wet. Men kon het enkel afleiden uit twee verschillende wetsartikelen. De naleving van de verplichting werd niet afdoend gecontroleerd wegens de zware procedure.

In bepaalde gerechtelijke arrondissementen zoals Dendermonde trad de procureur streng op tegen 'recidivisten'. Een vennootschap die drie jaar na mekaar geen jaarrekening indient, doet een ernstig knipperlicht flikkeren bij de handelsrechtbank en kan gerechtelijk ontbonden worden. KB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud