Aandeelhouders aansprakelijk bij fraude met kasgeldvennootschappen

(tijd) - Aandeelhouders van een bedrijf dat fraudeert via een kasgeldvennootschap kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dat staat in een wetsontwerp van de staatssecretaris voor de bestrijding van fiscale fraude, Hervé Jamar (MR). De liberaal wil op die manier bestuurders van vennootschappen responsabiliseren en fraude via kasgeldvennootschappen uit de wereld helpen. Dat bericht De Tijd.

Het opzetten van fiscale constructies via een kasgeldvennootschap bestaat al langer. Bij dergelijke constructies verkoopt een bedrijfsleider de activa van zijn vennootschap. Daardoor heeft het bedrijf enkel nog geld in kas, vandaar de naam kasgeldvennootschap. Op de meerwaarden die de verkoop heeft opgeleverd, moeten normaal belastingen worden betaald.

Om die belasting te ontwijken, verkopen sommige bedrijfsleiders de kasgeldvennootschap aan een derde persoon. Als deze laatste de kasgeldvennootschap koopt om investeringen te doen, is er geen vuiltje aan de lucht, maar vaak zuigt de stroman die kasgeldvennootschap leeg door zichzelf een lening toe te kennen. Met dat geld betaalt hij de oude eigenaar. De stroman krijgt een commissie, de oorspronkelijke eigenaar krijgt zijn geld terug zonder dat hij daarop belast wordt.

Voor de fiscus is het zo goed als onmogelijk de achterstallige belasting te innen, omdat er bij de leeggezogen vennootschap vaak niets meer te rapen valt. Maar ook bij de stroman valt niets meer te rapen, want die is meestal met de noorderzon verdwenen. Toch leverde de strijd tegen de kasgeldvennootschappen vorig jaar ruim 72 miljoen euro op.

Maar in werkelijkheid ontspringen nog veel fraudeurs de dans. Daarom heeft staatssecretaris Jamar een wetsontwerp klaar die deze vorm van belastingontduiking uit de wereld moet helpen. Het voorstel stelt de aandeelhouders die minstens 33 procent van een bedrijf beheren hoofdelijk aansprakelijk als er fraude gebeurt via een kasgeldvennootschap. Zo wil Jamar de eigenaars van een bedrijf responsabiliseren.

Het kabinet-Jamar heeft het idee uit Nederland gehaald. Daar bestaan dankzij dat systeem nagenoeg geen kasgeldconstructies meer volgens Jamar. PBL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud