'Aandelen aan toonder probleem voor alle nv's'

'Eigenaars van niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen, zijn dikwijls niet of nauwelijks op de hoogte dat ook zij hun aandelen aan toonder de komende jaren moeten omvormen naar aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

(tijd) Die omvorming biedt opportuniteiten voor beursvennootschappen, want zij zijn ideaal geplaatst om de dienstverlening van gedematerialiseerde effecten te verzorgen.' Dat stellen zaakvoerders Ingrid Stevens en Koen D'haluin van Leo Stevens & Cie. De Antwerpse beursvennootschap Leo Stevens & Cie dient een dossier in bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) om erkend te worden als zogeheten 'top van de piramide'. Dat is een vennootschap die zich plaatst tussen een onderneming en haar aandeel- en obligatiehouders. Die vennootschap houdt het effectenregister bij, zorgt ervoor dat alle transacties in haar boeken plaatsvinden, en voert eventuele dividend- en couponbetalingen uit.

Voor beursgenoteerde effecten wordt enkel het settlementhuis Euroclear Belgium als overkoepelende vereffeningsinstelling en 'top van de piramide' erkend. Voor niet-genoteerde ondernemingen mogen ook banken en beursvennootschappen die activiteit uitvoeren, op voorwaarde dat ze een erkenning krijgen van de CBFA.

Timing

'Tegen uiterlijk 31 december 2013 zullen alle naamloze vennootschappen in België hun aandelen ofwel moeten omzetten in aandelen op naam, ofwel hun effecten moeten dematerialiseren en ze op een rekening laten plaatsen', zegt Ingrid Stevens.

'Dat gaat niet alleen over de grote ondernemingen, maar ook over bijvoorbeeld bakkerijen, bouwbedrijfjes, kleine handelsvennootschappen, of vishandels. Vooral wanneer een bedrijf al een tijdje in familiale handen is, zijn er dikwijls veel erfgenamen die aandelen bezitten.'

'Volgens onze schattingen zal toch ongeveer een kwart van de nv's voor een dematerialisering van hun aandelen kiezen, want veel bedrijfseigenaars blijven prijs stellen op anonimiteit en discretie.'

'Een beurshuis komt tegemoet aan die vraag naar discretie', gaat Koen D'haluin voort: 'De beursvennootschap plaatst zich als het ware tussen de onderneming en haar aandeelhouders. Wij zorgen ervoor dat de onderneming en zijn gedelegeerd bestuurder de andere aandeelhouders niet kennen. Een van de aandeelhouders kan bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden verkeren, en daarom zijn stukken verkopen of in pand geven voor een persoonlijke lening. Wanneer de onderneming een aandeelhoudersregister bijhoudt op zijn maatschappelijke zetel, weet al snel iedereen van die actie af, terwijl de aandeelhouder net zijn acties verborgen wil houden.'

'Een andere reden waarom ondernemingen voor een beursvennootschap kiezen om hun aandelen te bewaren, is de onafhankelijkheid', vervolgt Stevens.

Kredieten

'In tegenstelling tot grootbanken, houden wij ons niet bezig met kredieten of verzekeringen. Bedrijfsleiders willen meestal de bewaring van hun aandelen scheiden van de operationele werking van hun kmo, omdat ze zo in een sterkere onderhandelingspositie komen tegenover de klassieke grootbanken. Wanneer de aandelen bij hun huisbankier op de rekening staan, weet die bankier dat de onderneming toch klant moet blijven, en zal hij misschien geneigd kunnen zijn minder voordelige tarieven voor een lening toe te kennen.'

Stevens verwacht een 'mooie groei' voor de nieuwe activiteit, al hanteert het beurshuis geen prognoses.

'In feite doen we alleen wat we gewoon zijn te doen: de dienstverlening voor effecten verzorgen', vat D'haluin samen. 'We kunnen de uitbetaling van dividenden of coupons voor onze rekening nemen, en de verschuldigde roerende voorheffing doorstorten naar de bevoegde instanties. Daarnaast registreren we het aandelenverloop, en kunnen we adviseren hoe bedrijfseigenaars hun aandelen op een fiscaal gunstige manier kunnen doorgeven. Omdat dat al tot onze kernactiviteiten behoort, kunnen we een scherpe kostenstructuur hanteren.'

SM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud