Aantal bedrijfswebsites in de lift

De Belgische bedrijven gebruiken hun website hoofdzakelijk om informatie te verstrekken over het bedrijf, over de producten en hun gebruik. Slechts een kwart van de ondervraagde ondernemingen doen op hun stek aan e-commerce of bieden met andere woorden hun producten of diensten on line te koop aan. On line betalen vormt al helemaal een uitzondering op de regel in het virtuele ondernemerslandschap. Amper vier procent biedt die mogelijkheid aan.

De onderzoekers stelden afgelopen jaar een opvallende stijging vast van het aantal extranetten of afgeschermde websites toegankelijk via een paswoord. Een kwart van de ondervraagde bedrijven beschikt over een extranet, nog eens 20 procent overweegt er volgend jaar een op te zetten. 'De meerderheid van de bedrijven die hun producten on line te koop aanbieden, doet dat op een extranet', zegt Steven Van Belleghem van InSites.

Voorts komen de virtuele marktplaatsen, waarbij leveranciers van een sector elkaar op het net ontmoeten, in België nauwelijks van de grond.

De enquête van het VBO en InSites werd beantwoord door de topmannen van 342 Belgische bedrijven. Meer dan de helft of 56 procent van de respondenten staat aan het hoofd van ondernemingen met minder dan 100 werknemers. Elf procent van de ondervraagde bedrijven telt meer dan 1.000 werknemers.

Het onderzoek toont een sterke correlatie tussen internet en de grootte van de onderneming. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het over een website beschikt. De investering in een site, blijft hoofdzakelijk beperkt tot ten hoogste 1 miljoen frank of 25.000 euro.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud