Advertentie
Advertentie
Advertentie

ABVV-staking doorkruist sociaal overleg

De socialistische vakbond had een nationaal comité bijeengeroepen om over de acties te beslissen. Die moeten voor 14 oktober vallen omdat premier Yves Leterme dan de begroting voor 2009 voorstelt. De precieze datum en de modaliteiten wil het ABVV samen met de ACV-collega's bepalen. Maar volgens voorzitter Rudy De Leeuw moet het zeker om 'een nationale actiedag met stakingen over het hele land' gaan. De ABVV-voorzitter wou het woord 'nationale 24-urenstaking' wel niet in de mond nemen.