Alle regeringsmaatregelen op een rijtje voor steun aan zelfstandigen

(tijd) - 'Nooit heeft een regering zoveel voor de zelfstandigen gedaan als deze'. Dat zegt de federale minister voor Middenstand, Sabine Laruelle (MR). Ze geeft meer details over de maatregelen voor zelfstandigen, die werden beslist tijdens de opmaak van de begroting 2006.

Laruelle beklemtoonde vooral het 'structurele' karakter van de beslissingen voor de zelfstandigen. Ze wees er bijvoorbeeld op dat zelfstandigen een pensioenbonus kunnen krijgen als ze langer dan tot hun 62ste aan het werk blijven. De zogenaamde malus bij vervroegd pensioen, wordt 'verzacht'. De precieze modaliteiten voor die laatste maatregel liggen nog niet vast. Laruelle liet verstaan dat het helemaal afschaffen van de malus budgettair niet haalbaar bleek. De maatregel zou minimaal 170 miljoen euro per jaar kosten, luidde het. De zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ reageren ontgoocheld. Ze hebben het over een blijvende discriminatie tussen zelfstandigen en werknemers.

Voorts worden de minimumpensioenen verhoogd met een vijfde, zoals eerder beslist tijdens een speciale ministerraad in Gembloers. De regering onderzoekt nog de mogelijkheid van een eerste pensioenpijler bis, waarbij de zelfstandige via een kapitalisatiesysteem zijn eigen pensioen opbouwt. Jan Steverlynck, senator van de oppositiepartij CD&V, wijst erop dat in Gembloers afgesproken was, die extra pijler begin 2006 in te voeren.

Laruelle zei voorts nog dat er extra maatregelen zijn voor startende zelfstandigen zoals en kostenloze dekking van kleine risico's het eerste 1,5 jaar.

Laruelle merkte ook op dat de schuld van de RSVZ, de socialezekerheidskas voor zelfstandigen, van 490 miljoen euro in 2003 daalt tot 80 miljoen euro aan het einde van de huidige regeerperiode in 2007. 'Die schuldvermindering maakt het mogelijk geld voor nieuwe projecten vrij te maken en de financiering van de sociale zekerheid voor zelfstandigen te verzekeren zonder een verhoging van de sociale bijdragen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud