Amper helft van KMO's weet van elektronische communicatie met RSZ

(tijd) - Minder dan de helft van de Vlaamse werkgevers is goed of redelijk goed ingelicht over de multifunctionele RSZ-aangifte die vanaf 1 januari 2003 wordt ingevoerd. Vooral een grote meerderheid van KMO's met minder dan 50 werknemers is nog onwetend. Bedrijven die zelf hun salarisadministratie voeren, zijn beter op de hoogte dan bedrijven die daarvoor een beroep doen op een sociaal secretariaat.

Dat blijkt uit een onderzoek van het sociaal secretariaat HDP bij een representatief staal van Vlaamse KMO's die hun salarisadministratie uitbesteden aan een sociaal secretariaat of dat zelf doen. In 1998 startte de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) met het Dimona-project, dat de werkgevers uit de personenvervoer- en bouwsector verplicht een aanwerving of uitdiensttreding elektronisch te melden aan de RSZ. De uitzendsector sloot zich vrijwillig aan bij dat project. Over vier maanden wil de RSZ de Dimona-aangifte uitbreiden tot alle sectoren.

Vooraleer een werknemer in dienst of uit dienst treedt, moet de werkgever dat vooraf en elektronisch melden aan de RSZ, rechtstreeks op de website van de RSZ ofwel via het sociaal secretariaat. Een papieren aangifte is verboden. Die werkwijze vermindert niet enkel de papiermolen maar zorgt ook voor een betere controle omdat de controleurs onmiddellijk ingelicht worden over elke wijziging. Vanaf volgend jaar zullen de werkgevers op een heel andere wijze dan nu moeten communiceren met de RSZ. De RSZ start vanaf 1 januari 2003 met de multifunctionele aangifte ('DmfA'). Voor de praktische uitwerking van dit project voor elektronisch bestuur ('e-government') werken HDP en andere sociale secretariaten samen met de RSZ. KB

Het volledige artikel verscheen in De Financieel-Economische Tijd van 13 september.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud