André Oosterlinck (KULeuven): 'Meer samenwerking met kmo's nodig'

'De voltallige Vlaamse regering moet inzien dat meer geld nodig is voor het Vlaamse innovatiebeleid', zegt André Oosterlinck, ererector van de KULeuven en voorzitter van de Leuvense associatie, het netwerk van de KULeuven en twaalf hogescholen. 'Om een innovatieve topregio te zijn, moet Vlaanderen geld pompen in de grijze hersencellen: in onderwijs én in onderzoek.'

(tijd) Het advies van de VRWB pleit behalve voor meer O&O-budgetten voor bedrijfsprojecten even sterk voor een forse versterking van de financiële draagkracht van de universiteiten. Terecht, vindt Oosterlinck, 'want de Vlaamse universiteiten kampen nog altijd met een budgettaire achterstand'. Maar Oosterlinck toont begrip. 'De overheid kan niet alle budgettaire noden in één keer invullen.'

Over de bestaande samenwerking in O&O tussen bedrijven en kennisinstellingen is Oosterlinck vrij tevreden, 'maar het kan natuurlijk beter'. Vooral de samenwerking met kmo's verdient extra aandacht, vindt Oosterlinck. 'Grote bedrijven vinden via oud-studenten vrij makkelijk de weg naar universiteiten en hogescholen, bij kmo's gaat dat moeilijker.'

Hij hoopt ook dat in de jonge associaties de universiteiten en de hogescholen de neuzen beter in dezelfde richting zullen krijgen voor nieuwe O&O-projecten.

KVe

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud