Antwerpen en Vlaams-Brabant kampen met tekort aan bedrijfsterreinen

(belga) - De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant krijgen de komende jaren het meest af te rekenen met een tekort aan bedrijventerreinen. Dat blijkt uit de recentste tussentijdse evaluatie van de Ruimtebalans Economie. Ook de andere Vlaamse provincies hebben een aantal specifieke problemen. De Vlaamse minister van Economie Jaak Gabriëls roept een fonds in het leven om de sanering van verontreinigde bedrijfsterreinen deels te financieren.

Wim Vanhaverbeke en Peter Cabus van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) evalueren in hun rapport wat er in de vijf Vlaamse provincies sinds 1994 aan bedrijfsterreinen is gerealiseerd en in welke mate een aantal doelstellingen gehaald zijn. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is per provincie een hoeveelheid hectaren voorzien om te voldoen aan de vraag naar bedrijfsterreinen in de periode 1994-2007.

Uit de resultaten blijkt dat er vooral op de as Aalst-Brussel-Aarschot-Antwerpse Kempen nog veel bouwrijpe bedrijfsterreinen moeten gerealiseerd worden. West- en Oost-Vlaanderen hebben een vrij grote reserve, zodat het tekort wellicht op twee à drie jaren kan worden opgelost. Maar in West-Vlaanderen is er wel 320 à 370 hectare bovenop de voorziene ruimte nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Limburg heeft geen probleem met de voorraad aan bedrijventerreinen, maar de verspreiding tussen de Limburgse subregio's is erg ongelijk.

Minister Gabriëls gaat een economisch charter opstellen, waarin een lijst wordt opgenomen van prioritaire aandachtspunten 'waar het ruimtelijk ordeningsbeleid minimaal aan moet beantwoorden vanuit economisch perspectief'. Met die eisenbundel zal de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen dan rekening houden in de bijsturing van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

De beide ministers roepen overigens een 'amortisatiefonds' in het leven. Zij verwachten 25 miljoen euro in de opstartfase. Met de middelen uit dat fonds zullen privé-partners worden gezocht om verloederde en verontreinigde bedrijventerreinen opnieuw bruikbaar te maken. Die terreinen komen nu niet op de markt, omdat de marktwaarde vaak lager ligt dan de saneringskost. Om het verschil tussen beide te overbruggen kan een beroep worden gedaan op het fonds.

Minister Van Mechelen maakte verder bekend dat van de 62 zogenaamde knelpuntterreinen -bedrijfsterreinen die om diverse redenen niet konden worden gerealiseerd- er 14 op korte termijn terug in ontwikkeling worden gebracht, voor 17 een stappenplan is opgemaakt, voor 10 verder onderzoek noodzakelijk is en 21 niet meer in aanmerking komen en beter geschrapt worden. Daarmee komt op korte termijn 133 hectare vrij in West-Vlaanderen, 200 hectare in Limburg, 100 hectare in Oost-Vlaanderen, 55 hectare in Antwerpen en 77 hectare in Vlaams-Brabant.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud