.be-domeinnamen in het najaar verhandelbaar

(tijdnet) - DNS, de beheerder van de .be-domeinnamen, besliste dat de domeinen in oktober of november overdraagbaar of verhandelbaar worden. Tot nu is een domeinnaam niet overdraagbaar. Deze maatregel moest voorkomen dat 'cybersquatters' aanlokkelijke domeinnamen, vaak merknamen, kopen voor een peulschil en die voor een smak geld voortverkopen, bijvoorbeeld aan de eigenaar van de merknaam. Het aantal malafide registraties ligt echter laag en het bedrijfsleven verkiest een vrije overdracht.

DNS liberaliseerde de domeinregistratie in september 2000. De beheerder van de .be-domeinnamen kwam tegemoet aan de bedrijven die meer ruimte voor creativiteit verlangden bij een registratie. Tot dan moest er immers een verband bestaan tussen de naam van de aanvrager en het gewenste internetadres. Particulieren konden voortaan ook een domeinnaam aanvragen.

Om speculatie tegen te gaan, verbood DNS de overdraagbaarheid of verhandelbaarheid van de internetadressen, maar een registratie te kwader trouw kon nog altijd. Toch werd 'cybersquatting' in de afgelopen jaren in ons land nooit een sport. 'Onze geschillencommissie Cepina moest maar 15 speculanten aanpakken', stelt Marc van Wesemael, directeur van DNS. Het bedrijfsleven ervaarde de niet-overdraagbaarheid daardoor veeleer als een belemmering dan een bescherming. ATC en Insite, twee ondernemingen die een overeenkomst bereikten over de overdracht van de domeinnamen leuvenwinkelstad.be en hasseltwinkelstad.be, bijvoorbeeld, zagen hun transactie ondanks een onderling akkoord, door DNS afgekeurd.

DNS organiseerde eind maart een rondvraag bij de eigenaars van de toen meer dan 188.000 geregistreerde domeinnamen. 85 procent van de respondenten koos voor een vrije overdracht. Daarop besliste de raad van bestuur van DNS de verhandelbaarheid niet langer te verbieden. 'Cybersquatters' krijgen daarom nog geen vrijgeleide: 'De geschillencommissie en de klassieke rechtbank bieden een afdoende bescherming. Bovendien vindt de overdracht pas plaats als beide partijen daartoe hun toestemming geven.' Op 10 juni maakt DNS de details van de nieuwe regels bekend.

SR

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud