Bedrijfsbusjes niet langer belast met CO2-taks

(tijd) - De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat een recente verruiming van de CO2-belasting op bedrijfswagens deels terugdraait. Vanuit de brede bouwsector was daarop aangedrongen.

Sinds 1 januari 2005 wordt CO2-taks geheven op bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden gebruikt worden. Bedrijfswagens die gebruikt worden voor collectief vervoer waren aanvankelijk vrijgesteld van de taks.

De programmawet van 27 december 2005 bracht daar verandering in. Bedrijfsbusjes die ook gebruikt worden voor woon-werkverkeer, worden belast met een forfaitaire taks van 885 euro per jaar.

Een uitzondering werd gemaakt voor lichte vrachtwagens en minibusjes, waarin behalve de chauffeur nog twee werknemers meerijden voor minstens 80 procent van het traject van de woning van de chauffeur naar het werk.

De zelfstandigenorganisatie Unizo was boos en sprak van een 'onverantwoorde nieuwe KMO-belasting'. Bij kleine bedrijven uit de bouwsector, inclusief installateurs van elektriciteit en sanitaire installaties, komt het voor dat een werknemer met een wagen van het bedrijf naar de bouwplaats rijdt en nog een collega oppikt. Unizo drong aan op een aanpassing van de wet.

Dat is gisteren gebeurd. De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat de vrijstelling ook laat gelden als naast de chauffeur maar één andere werknemer in het voertuig zit. Een voorwaarde is wel dat het voertuig minder dan drie plaatsen, een enkele zitbank of slechts één rij zitplaatsen heeft.

De vrijstelling geldt ook als het gaat om een busje met ten minste vijf en ten hoogste acht zitplaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen. Behalve de chauffeur moeten dan ten minste drie andere werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende ten minste 80 procent van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur. De werkgever moet bovendien bewijzen dat het busje voor geen andere privé-doeleinden wordt gebruikt.

De maatregel gaat met terugwerking in op 1 januari 2005. MD

(foto: epa)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud