Bedrijfsleiders ontsnappen aan belasting op interne meerwaarde

(tijd) - Een bedrijfsleider die de aandelen van zijn werkvennootschap(-pen) onderbrengt in een eigen holding, moet daar niet langer meerwaardebelasting op betalen. Dat besliste de minister van Financiën, Didier Reynders (MR). Dat betekent dat enkele honderden bedrijfsleiders ontsnappen aan de dure belastingaanslag die ze sinds 2003 kregen.

Nogal wat bedrijfsleiders met aandelen in meerdere vennootschappen brengen die onder in een overkoepelende holding. Dat levert fiscale voordelen op bij een verkoop en kan handig zijn bij de overdracht van het bedrijf in de familie. Tot voor kort werden bedrijfsleiders bij zo'n operatie belast op de meerwaarde ervan, ook al kregen ze niet meteen geld in handen. Die 'interne' meerwaarde werd belast tegen het hoge tarief van 33 procent van de 'diverse inkomsten'. De fiscus zond de voorbije jaren systematisch een aanslag telkens wanneer een meerderheids- of controlebelang werd verkocht of ingebracht in een holding. De aanslag gebeurde wel pas vanaf 1 miljoen euro.

De meeste belastingplichtigen betwistten die interpretatie van de fiscale wetgeving en stapten naar de rechter. Daardoor kwamen er barsten in de regel. De rulingcommissie van de belastingadministratie en de rechtbank van eerste aanleg in Gent oordeelden al in het voordeel van een ondernemer die de belasting aanvocht. In een antwoord op een parlementaire vraag stelt minister Reynders nu dat bij de inbreng van aandelen (via een aandelenruil) de belasting niet langer wordt geheven. Tenminste als duidelijk is dat de operatie niet in de eerste plaats bedoeld is om de ondernemer te laten cashen. De holding mag de ingebrachte aandelen niet meteen weer verkopen en noch de holding, noch de werkmaatschappij mag een kapitaalvermindering doorvoeren binnen drie jaar na de operatie. De opbrengst uit een verkoop van aandelen aan de holding wordt wel nog tegen 33 procent belast.

De beslissing van Reynders heeft verstrekkende gevolgen. Alle lopende aanslagen en procedures tegen bedrijfsleiders die hun aandelen ruilden of inbrachten in een holding worden opgeheven. 'Over hoeveel gevallen het gaat, is niet exact te zeggen', zegt een fiscalist. 'Maar het zijn er zeker honderden, misschien enkele duizend. Vooral de belaste sommen zijn indrukwekkend. Als iemand zijn KMO oprichtte met het minimumkapitaal, die heeft uitgebouwd en nu inbrengt in een holding, valt de meerwaarde bijna volledig samen met de waarde van de aandelen zelf.'

De kans is klein dat al veel mensen de voorbije jaren de nu afgeschafte belasting effectief betaald hebben. Waarschijnlijk tekenden de meesten bezwaar aan. Maar zij die wel betaald hebben, zijn hun geld kwijt, tenzij ze betaalden en tegelijk protest aantekenden. Op het kabinet-Reynders was niemand bereikbaar voor commentaar. TM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud