Bedrijfsleiders verkiezen ander dan klassiek overleg

(belga) - Bijna driekwart van de bedrijven die het overleg met hun werknemers via de klassieke structuren met de vakbonden laten verlopen, zou bij een vrije keuze dat overleg anders aanpakken. Dat zegt de werkgeversorganisatie Voka op basis van een rondvraag bij ongeveer 1.100 bedrijven.

Een meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan mondeling, individueel overleg (74 procent) of groepsoverleg (60 procent). Momenteel gebruiken de meeste respondenten meerdere overlegkanalen. Gemiddeld gaat het om 2,6 overlegkanalen per werkgever tegenover 2,1 'gewenste' kanalen.

Bijna 94 procent van de ondernemingen met minder dan 20 werknemers zegt dat het overleg met de medewerkers individueel en mondeling gebeurt. In bedrijven met meer dan 100 werknemers is dat 'slechts' voor 71 procent het geval. Bij die categorie verloopt het overleg onder meer via de hiƫrarchie (bijvoorbeeld via ploegbazen). Bij 70 procent van die bedrijven is er daarnaast het klassieke overlegmodel met de vakbonden.

Als gevraagd wordt naar de gewenste overlegvorm gaat de voorkeur uit naar individueel of groepsoverleg via mondelinge weg. In de grotere bedrijven (+100) zou nog slechts twee op tien gebruik maken van het overleg met de vakbonden.

De werkgeversorganisatie maakt zich sterk dat een wetswijziging niet nodig is om te voldoen aan de Europese richtlijn over informatie en raadpleging voor de werknemers. De richtlijn wil openheid en transparantie garanderen in bedrijven, ook wanneer er geen syndicale afvaardiging is, luidt het.

In kmo's met minder dan 50 werknemers moeten de bedrijfsleiders het voortouw nemen inzake communicatie met het personeel. 'Op die manier ontstaat er meer begrip voor elkaar en kunnen conflicten voorkomen worden,' zegt afgevaardigd bestuurder Philippe Muyters. Bijkomende formele overlegstructuren leiden alleen maar tot administratieve overlast. Als vakbonden hun zeg krijgen in de kmo, zal bovendien het aandeel beschermde werknemers al gauw onwerkbaar worden, luidt het.

Om bedrijfsleiders te helpen bij de uitbouw van hun communicatie met het personeel lanceert Voka het project KICK (kmo's informeren en communiceren met kmo-medewerkers). 'Het is een positief voorstel waarmee we het bedrijf aanbevelen om rechtstreeks en gestructureerd met de werknemers te communiceren.' Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn moet de ondernemer zijn personeel informeren over de ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie van het bedrijf, over de werkgelegenheid en over veranderingen aan de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten. Voka wil nog voor Pasen een informatiepakket verspreiden naar 17.000 ondernemingen in Vlaanderen.

Voka is het alvast niet eens met het wetsvoorstel van de socialistische partijen PS en sp.a. 'Dat is tegen de bedrijven gericht, ' luidt het. Het voorstel komt neer op een 'light-versie' van de vakbondsvertegenwoordiging in de grotere bedrijven, vindt Voka.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud