Bedrijfswinsten onder IFRS gemiddeld helft hoger

(tijd) - De overschakeling van Belgische boekhoudnormen naar de internationale IFRS-standaarden wijzigt de gerapporteerde nettowinst van de beurgenoteerde bedrijven grondig. Dat leert een onderzoek van De Tijd.

Gemiddeld ligt het nettoresultaat onder IFRS 48 procent hoger.

56 Belgische beursgenoteerde bedrijven berekenden de halfjaarresultaten voor het eerst volgens IFRS. De meeste grote Belgische bedrijven, met uitzondering van de financiële groepen, deden die overstap al in 2003 of 2004. Een tiental, vooral kleinere bedrijven maakte de halfjaarcijfers volgens de Belgische normen bekend. Uiterlijk begin volgend jaar moet iedereen IFRS toepassen.

De 56 bedrijven herrekenden het resultaat over het eerste halfjaar van 2004 naar IFRS. De redactie vergeleek die cijfers met het voordien onder de Belgische normen gepubliceerde resultaat. Bij 40 van de 56 bedrijven ligt het halfjaarresultaat onder IFRS hoger dan onder de Belgische normen. De IFRS-normen beogen vooral een zo getrouw mogelijk beeld van de economische realiteit, terwijl de Belgische boekhoudnormen een zo voorzichtig mogelijke waardering centraal stelden. Daardoor moet onder IFRS bijvoorbeeld goodwill, het bedrag dat een bedrijf bij een overname bovenop de boekwaarde betaalt, niet langer jaarlijks worden afgeschreven. Dat krikt de gerapporteerde winst bij veel beursgenoteerde bedrijven fors op.

In het extreemste geval, Floridienne, is zelfs sprake van een verelfvoudiging van de nettowinst. Ook zonder rekening te houden met de extreemste gevallen wijkt het nettoresultaat onder IFRS gemiddeld met 28 procent af van dat onder de Belgische boekhoudnormen, in positieve of negatieve zin. Die grote verschillen tonen andermaal aan dat winst een ijl begrip is: afhankelijk van de afspraken en definities kan winst spectaculair wijzigen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud