Advertentie

'Bedrijven kennen hun experts niet'

'Bedrijven weten niet wie hun experts zijn, laat staan dat ze inspanningen leveren om hen aan boord te houden.' Dat zegt Mark De Smedt, de algemeen directeur van de uitzendgroep Adecco in de Benelux.

(tijd) De Belgische topman waarschuwt voor het onbezonnen ontslag van oudere en ervaren werknemers. 'Te vaak kijken bedrijven alleen naar het kostenplaatje verbonden aan de tewerkstelling van oudere mensen.'

Mark De Smedt formuleerde zijn bedenkingen op de European Business Summit, een evenement voor Europese bedrijfsleiders dat gisteren in Brussel van start ging.

De aanleiding was een studie van het Adecco Institute, een vorig jaar opgericht onderzoekscentrum dat met arbeidsgerelateerde studies in verschillende Europese landen wil bijdragen tot het debat rond grote maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing. Zo onderzocht het Adecco Institute hoe ondernemingen in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Italië omgaan met de veroudering van de beroepsactieve bevolking. Begin maart nam het onderzoekscentrum ook de temperatuur op bij een representatief staal van 500 bedrijven in België.

De bedrijfsleiders in de verschillende Europese landen kregen telkens vijf vragen voorgelegd. Welke inspanningen leveren ze om hun werknemers in hun carrière te begeleiden? Neemt de onderneming initiatieven om het levenslang leren te bevorderen? Wat doet het bedrijf om de gezondheid van de werknemers te stimuleren? Probeert de werkgever te achterhalen bij welke medewerkers de cruciale kennis schuilt? En streeft de onderneming diversiteit in de leeftijdscategorieën na?

Aan de hand daarvan kwam het instituut tot de slotsom dat de Europese bedrijven te weinig inspanningen leveren om zich op de vergrijzing voor te bereiden. Op een maximaal puntentotaal van 400 scoren de respondenten gemiddeld 182. België doet het met 185 op 400 ietwat beter, maar toch blijven ook de inspanningen van de Belgische ondernemingen ondermaats.

'Het besef dat we in Europa voor een echte demografische revolutie staan, dringt in Europa nog te weinig door', zegt De Smedt. 'Nu al is de gemiddelde leeftijd van de beroepsactieve bevolking in België 40 jaar, de hoogste leeftijd ooit. En de werkende bevolking zal nog verouderen. Tegen 2020 zullen in België 50 procent meer vijftigers én zestigers aan de slag zijn dan in 2000, terwijl er tegen dan maar liefst 360.000 minder werknemers tussen 20 en 39 jaar oud zullen zijn.'

Knowledge management

De Smedt betreurt vooral dat bedrijven nauwelijks schijnen te beseffen dat er bij het ontslag van oudere werknemers vaak cruciale kennis verloren gaat. 'Werkgevers leveren ook nauwelijks inspanningen om de experts aan boord te houden.'

'Nog niet de helft van de Europese bedrijven heeft een volledig zicht op bestaande kennis in het bedrijf. In België is dat nog niet eens een derde', stelt ook Peter Siderman, de directeur van het Adecco Institute. 'Enkele grote ondernemingen zoals de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en de computerreus IBM mochten de gevolgen van het gebrek aan kennisbeheer al ondervinden. Beide multinationals dankten vele oudere werknemers af. Toen ze nadien tot het inzicht kwamen dat er fundamentele kennis verloren was gegaan, hebben ze een rist oudere medewerkers noodgedwongen weer aangeworven.'

Uit de studie blijkt verder dat de Europese werkgevers hun personeelsnoden plannen op erg korte termijn. Het Europese gemiddelde ligt op 12 maanden. Belgische ondernemingen plannen hun personeelsnoden gemiddeld 14 maanden op voorhand.

Belgische bedrijven scoren beter dan gemiddeld voor carrièrebegeleiding. Zo bieden Belgische werkgevers wat meer coachingprogramma's en besteden ze ook meer aandacht aan het evenwicht werk/privé. België scoort ook het best van alle onderzochte Europese landen voor training van sociale vaardigheden. Maar liefst 60 procent van de Belgische respondenten beweert daarvoor programma's te hebben.

Wat de gezondheid betreft, is België Europees koploper in het verstrekken van gezonde maaltijden en in het opzetten van medische controles op het werk. 'Maar de Amerikaanse tendens om de werknemers aan te zetten tot sporten staat alsnog op een laag pitje', zegt Siderman.

'Een succesformule om mensen langer aan de slag te houden bestaat niet', besluit De Smedt. 'Een hogere financiële verloning is niet zaligmakend. Het aanbieden van een motiverende of interessante job, bijvoorbeeld om kennis over te dragen, heeft veel meer kans op slagen', besluit De Smedt.

EC

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud