Bedrijven kiezen voor flexibele arbeidsmarkt

Er is weinig kans dat de vraag van VW naar langere werktijden een sneeuwbaleffect heeft. Slechts een handvol bedrijven is vragende partij voor werktijdverlenging. De roep voor flexibeler arbeidssystemen is wel wijd verspreid.

(tijd) Het idee 'langer werken tegen hetzelfde loon' is zeker niet nieuw. Al in het voorjaar van 2004 kaartte het VBO het voorstel aan van een terugkeer naar de 40-urige werkweek. Dat zorgde voor verhitte discussies met de vakbonden die ook een schaduw wierpen op de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord voor de periode 2005-2006.

CAO

Toen al waaide de wind uit het Oosten. Het VBO-pleidooi was vooral geïnspireerd door een CAO over werktijdverlenging die net in Siemens-Duitsland was afgesloten. Sindsdien hebben bij onze oosterburen heel wat sectoren en bedrijven, waaronder VW, dat voorbeeld gevolgd. Deze zomer nam ook de CDA van de Nederlandse premier Jan-Peter Balkenende het idee over.

Flexibele arbeidsmarkt

Maar de kans dat het vuur ook hier opnieuw opflakkert is gering. Het idee ligt niet op tafel bij de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord en in het werkgeverskamp bestaat weinig animo om het ter elfder ure toch nog aan te kaarten. Bij het VBO klonk het gisteren kort 'dat het niet het moment is om op vragen daarover te antwoorden'. Karel Van Eetvelt, de secretaris-generaal van de kmo-federatie Unizo, wees op het 'specifieke karakter van VW'. 'Blijkbaar zitten ze ook onder het sectorale gemiddelde. Je weet natuurlijk nooit, maar ik zie dit niet meteen overwaaien naar de andere sectoren of het interprofessionele niveau. Wij kiezen vooral voor een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik zie geen reden om daarvan af te wijken.'

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud