Bedrijven krijgen uitstootrechten

(tijd) - De Vlaamse regering keurde het plan goed voor de toewijzing van uitstootrechten aan bedrijven. Meteen kregen 127 Vlaamse bedrijven te horen hoeveel broeikasgassen ze de komende drie jaar de lucht in mogen sturen. Op die manier kunnen ze deelnemen aan de Europese handelsmarkt voor verhandelbare emissierechten. Dat schrijft De Tijd.

De markt is één van de instrumenten om de broeikasgassen wereldwijd te beperken, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Kyoto. De wereldwijde emissiemarkt start in 2008, de Europese Unie begint er nu al mee. Het gaat om een handel in uitstootrechten - zeg maar: vervuilingsrechten - voor bedrijven uit de energiesector en de zware industrie. In Vlaanderen doen 127 bedrijven mee uit sectoren als chemie, staal, voeding, textiel, petroleum, metaalverwerking, glas, papier, hout en baksteen.

De regering-Leterme keurde het toewijzingsplan 'CO2-emissierechten 2005-2007' definitief goed. Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. Het toewijzingsplan bepaalt hoeveel emissierechten er tijdens de eerste handelsperiode (2005-2007) verdeeld worden tussen de deelnemende sectoren en bedrijven en hoe de emissierechten aan de bedrijfsinstallaties worden toegewezen. In Vlaanderen is dat gebaseerd op de prestaties van de bedrijven die een benchmarkingconvenant afsloten. In die vrijwillige overeenkomst beloven de ondernemingen aan de Vlaamse overheid uiterlijk tegen 2012 de wereldtop te bereiken inzake efficiënt energiegebruik. De overheid verstrekt als tegenprestatie voldoende kosteloze emissierechten. De energie-intensieve bedrijven zijn samen goed voor ongeveer 80 procent van het energieverbruik en van de CO2-emissies van de Vlaamse industrie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud