Bedrijven kunnen werknemers sport- en cultuurcheques schenken

(belga) - Vanaf volgend jaar kunnen Belgische werkgevers hun personeel sport- of cultuurcheques schenken. Met de cheques kan betaald worden in heel wat sportorganisaties en in musea, theaterhuizen, bioscopen of culturele centra.

Het initiatief komt van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Vlaams cultuurminister Bert Anciaux schaart zich achter het plan.

Bedoeling is dat de werkgevers de sport- en cultuurcheques in de vakantiemaanden juli en augustus uitdelen. Volgens minister Demotte is dit een gunstige periode omdat ze vlak voor de start van het nieuwe schooljaar en het culturele seizoen valt.

De waarde van de sport- en cultuurcheque bedraagt maximum 100 euro per persoon. Maar om de cheque ook voor kleinere evenementen te gebruiken, wordt deze som in kleinere bedragen opgesplitst.

De sport- en cultuurcheques zijn een aanvulling op de bestaande geschenkencheques die bedrijven hun werknemers ter gelegenheid van Sinterklaas of eindejaar geven. Ze zijn ook vrijgesteld van sociale bijdragen en worden verstrekt in het kader van een sectorale of bedrijfs-CAO of individueel als er geen CAO is. De cheques moeten aan alle werknemers van een bedrijf gegeven worden of aan alle werknemers van dezelfde categorie.

De invoering van de sport- en cultuurcheques kadert in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsprogramma dat minister Demotte in het kader van zijn Volksgezondheidsbeleid lanceerde. "Enerzijds promoten de cheques de participatie aan sport en cultuur, en anderzijds creëert de federale regering een nieuw instrument dat het werkgevers mogelijk maakt om de koopkracht van hun werknemers te verhogen zonder de sociale lasten op arbeid te verhogen", aldus de minister.

Vlaams cultuurminister Anciaux zegt dat de sport- en cultuurcheques niet alleen voor jobcreatie zorgen, maar nog meer mensen aanmoedigen tot sport- en cultuurparticipatie. Tegelijk worden de vrije tijdssectoren in positieve zin beïnvloed, wat aansluit bij het beleid inzake cultuurindustrieën van de minister.

De OCMW's verdelen al sinds dit jaar sportcheques, een initiatief van Christian Dupont, federaal minister van Sociale Integratie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud