Bedrijven mogen afvalwater weer in riool lozen

(tijd) - Bedrijven mogen hun bedrijfsafvalwater weer in de riool lozen als zij daarmee de werking van het openbare zuiveringsstation niet hinderen. Dat is de essentie van een rondzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V). Daarmee verwijst hij het afkoppelingsbeleid naar de prullenmand. Tegen dat beleid was veel protest gerezen.

Met de rondzendbrief van 21 november 2001 had de Vlaamse regering vrijwel alle bedrijven van een zekere omvang of met een welbepaalde vuilvracht verplicht zelf hun afvalwater te zuiveren of een eigen waterzuiveringsstation te bouwen. Die beslissing stuitte op veel verzet van de bedrijven én van Aquafin. Het waterzuiveringsbedrijf moest op die manier veel vuilvrachten afstaan die nodig zijn om een station optimaal uit te baten. Bovendien liep Aquafin door die afkoppeling extra inkomsten mis.

'De nieuwe regeling schept een win-winsituatie voor Aquafin, de bedrijven en het leefmilieu', zegt minister Peeters. De bedrijven ontlopen zware investeringen voor de bouw van een waterzuiveringsstation. Aquafin kan zijn stations optimaler benutten en krijgt extra geld. En een betere capaciteitsbenutting van het zuiveringsstation leidt tot een betere zuivering, waardoor de emissies naar het oppervlaktewater beperkt worden.

Veel zuiveringsstations zijn onderbenut en krijgen te weinig vuilvracht van de huishoudens. Dat vermindert de kwaliteit van de zuivering. Bedrijven voeren doorgaans een constante vuilvracht aan, wat ideaal is voor de biologie van een station, zodat ook het huishoudelijke water beter gezuiverd wordt.

Voor veel kleine bedrijven is de rondzendbrief van Peeters een opluchting. Vooral KMO's met een zware vuilvracht konden de bouw van een station financieel moeilijk aan. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) had een lijst opgesteld (de beruchte P-lijst) van bedrijven die verplicht waren af te koppelen, ondanks een soms uitstekende regeling met Aquafin.

Uiteraard moeten de bedrijven betalen voor de dienst die het openbare zuiveringsstation biedt. Die betaling neemt in de brief van Peeters de vorm aan van een zuivere factuur van Aquafin. Die waterzuiveringsfactuur is nu voor alle bedrijven aftrekbaar. Tot nu werden de zuiveringskosten doorgerekend als een heffing. Milieuheffingen zijn niet aftrekbaar als kostenpost, zodat de bedrijven bovenop die heffingen ook nog extra belastingen betaalden.

Unizo verklaarde zich erg tevreden met de brief van Peeters, die een einde maakt aan het fel omstreden afkoppelingsbeleid. De bedrijven kunnen nu individueel onderhandelen met Aquafin over de kosten voor de zuivering van hun afvalwater. Unizo vraagt wel dat Aquafin die contracten zoveel standaardiseert zodat de administratieve rompslomp beperkt blijft.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud