Bedrijven mogen identiteit bezoekers controleren

(tijd) - Alle bedrijven in België mogen iedereen die hun gebouwen wil betreden, onderwerpen aan een identiteitscontrole. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe programmawet. Eerder gaf de federale regering al haar akkoord dat iedereen die werkzaam is in een bedrijf, bij het buitengaan mag worden gefouilleerd. Tegen het fouilleren kwam echter protest van de vakbonden.

Fouilleren van werknemers en bezoekers blijft (voorlopig) verboden (foto: belga)

Eind september berichtte De Tijd dat minister Dewael zijn akkoord had gegeven dat alle bedrijven hun werknemers, schoonmaakploegen, leveranciers en andere personen die er werkzaam zijn, mogen fouilleren op gelijk welk voorwerp wanneer ze het bedrijfsdomein verlaten. Daarvoor moesten enkele beperkingen geschrapt worden in de private veiligheidswet van 3 juni. Maar Dewael werd teruggefloten door de vakbonden ACV en ABVV, alsook door Elio Di Rupo, de voorzitter van de Waalse socialistische partij (PS). Met als gevolg dat de maatregel werd doorverwezen naar de Nationale Arbeidsraad.

Er staat een gelijkaardige maatregel in de nieuwe programmawet, die momenteel wordt besproken in het parlement. Alle ondernemingen in België mogen, via hun bewakingsagenten, de identiteit controleren van iedereen die hun gebouwen wil betreden. Het moet wel gaan om gebouwen die 'een bijzonder veiligheidsrisico' kunnen uitmaken. Zo mogen er geen identiteitscontroles plaatsvinden aan de ingang van een lege loods. Gebouwen waarin bijvoorbeeld computers staan, komen wel in aanmerking.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt de nieuwe maatregel een stap in de goede richting. 'Veiligheid wordt steeds belangrijker voor iedereen, dus ook voor bedrijven', stelt Jan Steenlant, juridisch adviseur bij het VBO. 'Het is in het voordeel van de werknemers dat bedrijven hun patrimonium mogen beschermen en zo diefstallen kunnen bestrijden.'

De christelijke vakbond ACV vindt het 'logisch dat werkgevers identiteitscontroles mogen uitvoeren'. 'Zulke controles zijn minder ingrijpend voor de privacy dan het fouilleren', zegt Andre Leurs van het ACV. Het socialistische ABVV was niet op de hoogte van de nieuwe maatregel, maar schat dat bij de identiteitscontroles het risico op misbruiken kleiner zal zijn dan bij het fouilleren.

'Het is wel spijtig dat de overheid zulke maatregelen onopgemerkt probeert door te voeren via een complexe bewoording in een stampvolle programmawet', bemerkt Jean-François Macours van het ABVV. LB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud