Bedrijven onderschatten waarde vastgoed

Het vastgoed van de 30.000 grootste Belgische bedrijven (uitgezonderd banken en verzekeringen) staat in 2005 voor 49,932 miljard euro in de boeken. Dat is een zware onderschatting. De reële waarde ligt minstens driemaal hoger.

(tijd) Slechts een bedrijf op de drie is op de hoogte van de onderschatting van zijn vastgoed. Dat blijkt uit een studie van Trends Top 30.000 en PricewaterhouseCoopers, voorgesteld bij de lancering van de Trends Top 30.000 voor 2007. Maar liefst 40 procent van de bedrijven waardeert zijn vastgoed nooit en is niet op de hoogte van de marktwaarde. In Nederland is dat maar 10 procent.

Waardering

Iets meer dan 20 procent waardeert zijn vastgoed jaarlijks. De waardering gebeurt in twee op de drie gevallen op basis van een verslag van een vastgoedexpert. De voornaamste drijfveer om de waarde te kennen is loutere interesse (50%), daarna volgen financiering (35%), een mogelijke verkoop van het vastgoed (12%) en een mogelijke verkoop van de onderneming (10%). Bij de kmo's is een verzoek van de bank de belangrijkste reden. Bij grote ondernemingen primeert de mogelijke verkoop van het vastgoed.

De meeste bedrijven hebben hun vastgoed in volle eigendom. Drie vierde heeft het vastgoed niet afgezonderd in een aparte entiteit. De meeste ondernemers (65%) hebben geen plannen om hun vastgoed over te dragen. Ruim de helft ziet daar het nut niet van in. Ruim 10 procent heeft dat het voorbije jaar wel gedaan.

De belangrijkste drijfveren voor interne verzelfstandiging zijn de afscherming van vastgoed tegen ondernemingsrisico's (35%), fiscale optimalisatie (18%) en successieplanning (17%). De motivatie voor externe financiering heeft te maken met het vrijmaken van middelen om in een business te investeren (24%), gunstige marktprijzen 11%) en betere financieringsvoorwaarden (10%).

Kernactiviteiten

Kmo's hechten meer belang aan het afschermen van vastgoed tegen het ondernemersrisico en aan fiscale optimalisatie. Ze zien vastgoed meer als een appeltje voor de dorst en schermen het af voor de volgende generatie.

Grote ondernemingen zien de overdracht vooral als een manier om beschikbare middelen vrij te maken om in de kernactiviteiten van het bedrijf te investeren. Hoge registratierechten bemoeilijken verzelfstandiging.

PLU

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud