Bedrijven vrijgesteld van gewestdeel onroerende voorheffing

(tijd) - Bedrijven in Vlaanderen hoeven vanaf volgend jaar het gewestdeel van de onroerende voorheffing niet meer te betalen, wel nog de gemeentelijke en provinciale opcentiemen daarop. De maatregel staat in het ontwerp van programmadecreet dat het Vlaams Parlement woensdag samen met de ontwerpbegroting voor 2004 goedkeurde.

Bedrijven betalen vanaf 1 januari geen onroerende voorheffing (OV) meer aan de Vlaamse overheid. De vrijstelling van de OV, die 2,5 procent van het kadastraal inkomen bedraagt, is een onderdeel van het Werkgelegenheidsakkoord dat de Vlaamse regering en de sociale partners op 21 maart sloten. Voor het bedrijfsleven komt de maatregel neer op een lastenverlaging van bijna 50 miljoen euro. De onroerende voorheffing die de provincies en de (meeste) gemeenten heffen, in de vorm van opcentiemen op de verschuldigde gewestelijke OV, moeten de bedrijven wel nog betalen. Om de vrijstelling automatisch en correct te kunnen toepassen, geldt ze enkel voor bedrijven die de vorm van een rechtspersoon hebben.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud