Bekaert: winst 53% lager op EUR 47,8 miljoen

(tijd-nieuwslijn) - De West-Vlaamse staalverwerker en engineeringgroep Bekaert boekte over 2001 een 53% lagere geconsolideerde nettowinst van EUR 47,8 miljoen. Voor goodwill daalde de winst met 47% tot EUR 57 miljoen. Per aandeel betekende dit een daling van EUR 4,86 tot EUR 2,58.

Midden februari liet de groep al weten dat de nettowinst slechts de helft zou bedragen van het uitstekende boekjaar 2000. De omzet zou 75% bedragen van het niveau een jaar eerder. Uiteindelijk kwam de geconsolideerde cashflow over 2001 16% lager uit op EUR 199,85 miljoen. De bedrijfscashflow of EBITDA bedroeg EUR 207 miljoen.

De bedrijfswinst halveerde over 2001 tot EUR 59 miljoen. Naast een vermindering van de activiteit werd de winst onder meer gedrukt door de hogere commerciele kosten. Topman Raf Decaluwe zei bereid te zijn op korte termijn een margedaling te aanvaarden in ruil voor meer groei op lange termijn. Decaluwe wees er overigens op dat de kosten niet verder zullen stijgen en in de toekomst tegenover een hogere omzet zullen staan.

De groepsomzet van Bekaert kwam over 2001 2,3% hoger uit op EUR 1,8 miljard. Inclusief de deelnemingen werd een omzetstijging van 3,2% opgetekend tot EUR 2,8 miljard. Procentueel leverde Bekaert Advanced Materials (BAM) met 40% de grootste omzetstijging, terwijl de divisie staalkoord een omzetdaling van 8,4% optekende.

Deze laatste divisie werd volgens gedelegeerd bestuurder Raf Decaluwé het zwaarts getroffen door de gedaalde economische activiteit. Vooral de zwakke bandenmarkt in Noord-Amerika drukte zijn stempel op het resultaat. Bij ongewijzigde structuur tekenden de draadactiviteiten echter ook een daling op van 2,3%. Boosdoeners waren de crisis in de telecomsector en de wispelturige bewegingen van de Braziliaanse real.

Bekaert keert over 2001 een onveranderd dividend van EUR 1,68 uit.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud