Belasting verdubbelt voor bedrijven zonder aangifte

Bedrijven of zelfstandigen die geen of laattijdig hun belastingaangifte indienen, worden voortaan belast volgens een forfaitair minimuminkomen van 19.000 euro.

(tijd) Sinds het aanslagjaar 2005 worden bedrijven die verzaken belastingen te betalen al belast volgens een minimuminkomen van 9.500 euro. Maar dat bedrag bleek te laag om effect te hebben.

Zondaars

Twee jaar geleden - dus voor de maatregel werd ingevoerd - waren er bijna 35.000 bedrijven en 14.000 zelfstandigen die geen aangifte indienden. Uit de cijfers van vorig jaar bleek echter dat de maatregel weinig indruk maakte. In het aanslagjaar 2005 waren er zelfs meer zondaars. Niet minder dan 38.950 vennootschappen dienden geen aangifte in. Nochtans kregen ongeveer 350.000 bedrijven een aangifteformulier in de bus. Daarnaast lieten ook nog eens 21.692 zelfstandigen na hun aangifteformulier netjes ingevuld aan de fiscus te bezorgen. Daarnaast deden 16.824 en 36.661 zelfstandigen hun aangifte te laat op de bus. Volgens minister van Financiƫn, Didier Reynders (MR), zitten daar heel wat vennootschappen tussen die in vereffening zijn gegaan, geen activiteiten meer hebben of verlieslatend zijn.

Onderhandelingen

Om alle bedrijven toch aan te zetten correct belastingen te betalen, verdubbelt de regering nu via een Koninklijk Besluit de forfaitaire minimumwinst tot 19.000 euro. De regering budgetteert de meeropbrengst op 23 miljoen euro.

Voorts worden onderhandelingen opgestart met de sectoren om de specifieke forfaitaire minimuminkomens aan te passen.

PBL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud