Belgen zijn betrouwbare zakenpartners

Buitenlandse zakenlui zijn het er in ruime mate over eens dat Belgen veeleer betrouwbare zakenpartners zijn met wie ze niet noodzakelijk in een schriftelijk contract een overeenkomst moeten bekrachtigen. Belgen staan er ook om bekend via informele netwerken dingen te kunnen 'regelen'. Dat blijkt uit de eindverhandeling van Charlotte Reyskens (TEW, Universiteit Hasselt).

(belga) Onze landgenoten blijven doorgaans bij hun standpunt in onderhandelingen en hebben de neiging conflicten uit de weg te gaan, anders dan Nederlanders. Walen blijken minder bereid tot compromissen dan Vlamingen, die moeten opletten dat ze niet te vlug toegeven.

Een andere vaststelling is dat Walen gezagsgetrouwer zijn dan Vlamingen en zelden orders betwisten. Belgen zijn vrij formeel. Vooral Walen storen zich aan het tutoyeren en het gebruik van voornamen door Nederlanders. Met Duitsers en Fransen ervaren de Belgen veel minder problemen.

Belgen houden van zakenlunches om de tegenpartij te leren kennen en te relaxen. Vlamingen letten dan meer op de overeenkomst, Walen werken nog iets meer aan de verstandhouding vooraleer ze onderhandelen. Nederlanders en Duitsers vinden zakenlunches veeleer tijdverlies.

Voorts blijkt dat Belgen hun privésfeer afschermen en dat Walen iets extraverter zijn dan Vlamingen. Algemeen wekken de Belgen een zachtaardige indruk. Walen moeten er wel rekening mee houden dat men elders minder 'fysiek' is en bij een handdruk stopt.

Qua taalgebruik zijn Vlamingen directer dan Walen. 'In onderhandelingen met Vlamingen kunnen Walen langdradig zijn en niet altijd even duidelijk overkomen. Vlamingen lijken voor de Walen soms bot, kort en meer 'to the point'.'

Vlamingen werken tot slot volgens een strikter tijdsplan en komen iets stipter op afspraken dan Walen. Maar ze verwachten allebei correctheid van de tegenpartij in verband met afspraken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud