Belgische bedrijven geloven in economisch herstel in 2004

(tijd) - De aanhoudende stijging van het ondernemersvertrouwen bevestigt dat de Belgische economie duidelijk heropleeft. Het herstel komt echter te laat om de economische groei van 2003 nog duidelijk op te krikken. Maar na drie slechte jaren wordt 2004 duidelijk beter. Het ziet ernaar uit dat de groei van de Belgische economie volgend jaar verdubbelt tot 2 procent.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, steeg in december tot het hoogste peil in 14 maanden. Vooral de bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid en de handel werden optimistischer. Dat was grotendeels te danken aan de stijging van de bestellingen en de toename van de productie of de omzet.

De stijgende trend van het consumentenvertrouwen lijkt echter stilgevallen. Het vertrouwen van de gezinnen stabiliseerde in december en was ongeveer gelijk aan het niveau van september. In oktober werd het consumentenvertrouwen geschokt door de onverwachte afslanking van Ford Genk, maar het vertrouwen herstelde snel.

Het valt op dat de stijging van het vertrouwen van de industriëlen niet leidt tot een toename van de industriële productie. Meer zelfs, de industriële productie daalt. Tegelijkertijd stijgt de bezettingsgraad van de productiecapaciteit. Dat is een aanwijzing dat de industrie haar productiecapaciteit afbouwt en dat de desindustrialisering versnelt.

De consumptie leefde op in oktober. De kleinhandelsomzet steeg na een daling de vorige maanden en de inschrijvingen van nieuwe personenwagens bleven sterk stijgen. De flinke toename van de verkoop van nieuwe auto's in de laatste maanden volstaat echter niet om de forse daling in het eerste halfjaar ongedaan te maken.

De bedrijfsinvesteringen vielen in oktober terug na de lichte stijging de vorige maanden. De investeringsenquête van de Nationale Bank suggereert dat de investeringen van de verwerkende nijverheid dit jaar met 10,5 procent daalden. Ook dat is een teken dat de desindustrialisering van de Belgische economie voortduurt. De kleine groei van de bedrijfsinvesteringen is wellicht volledig te danken aan de dienstensector.

De netto-uitvoer (uitvoer min invoer) blijft de economische activiteit ondersteunen. De uitvoer stijgt, terwijl de invoer afhankelijk van de gekozen periode minder stijgt of zelfs daalt.

Ook de nationale rekeningen tonen aan dat de Belgische economie heropleeft. Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent na een daling met 0,1 procent in het tweede kwartaal. De aanhoudende stijging van het ondernemersvertrouwen laat doorschemeren dat het vierde kwartaal nog beter was. Economen verwachten dat de economie de komende kwartalen verder verstevigt. Dat moet de groei van de Belgische economie doen versnellen van 1 procent in 2003 tot 2 procent in 2004.

De arbeidsmarkt vertoont tekenen van beterschap. De stijging van de werkloosheid vertraagde de laatste maanden en de werkgelegenheid steeg heel lichtjes in het tweede kwartaal. Dat is opmerkelijk, want normaal reageert de arbeidsmarkt met zes tot negen maanden vertraging op de conjunctuur. Economen verwachten dat de werkgelegenheid in 2004 voor het eerst in drie jaar toeneemt. Maar ze voegen eraan toe dat de beroepsbevolking wellicht nog sneller stijgt, waardoor de werkloosheid nog lichtjes zal groeien.

De inflatie vertraagde van 1,86 procent in november tot 1,74 procent in december dankzij prijsdalingen voor verse voedingsmiddelen en brandstoffen. De gemiddelde inflatie brokkelde heel lichtjes af van 1,64 procent in 2002 tot 1,59 procent in 2003, het laagste peil in vier jaar. Economen verwachten dat de inflatie in 2004 afneemt tot 1,4 procent. De voortdurende daling van de dollar zal de prijs van sommige ingevoerde producten doen dalen.

Het financieringstekort van de federale overheid groeide in de eerste elf maanden met 2,75 miljard euro tot 8 miljard. Maar de vooruitzichten voor december waren beter, want Belgacom moest nog de tegenwaarde van zijn pensioenfonds storten. De grote vraag echter is of de Europese Unie zal aanvaarden dat deze inkomsten worden meegeteld bij de berekening van het begrotingssaldo. Als de regering groen licht krijgt van Europa sluit de begroting 2003 van de totale overheid wellicht met een overschot van 0,2 procent van het BBP. Zonder de inkomsten van de Belgacom-operatie dreigt een tekort van 1,1 procent van het BBP.

Wouter VERVENNE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud