Belgische bedrijven investeerden minder in 2003

(belga) - De Belgische bedrijven hebben vorig jaar voor in totaal 38,6 miljard euro geïnvesteerd. Dat is ongeveer vijf procent minder dan in 2002. De daling komt wel volledig voor rekening van bedrijven die in het Brussels gewest gevestigd zijn (-25%).

In Vlaanderen en Wallonië namen de investeringen toe met respectievelijk 8 en 9,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon.

De grote bedrijven investeerden een kapitaal van 27,8 miljard euro, de kmo's waren goed voor 10,8 miljard euro. Voor de 17.860 grote vennootschappen gaat het om een investering van gemiddeld 1,55 miljoen euro. Tot de grote bedrijven worden ondernemingen gerekend met minimum 50 personeelsleden, een balanstotaal hoger dan 3,12 miljoen euro en/of een omzetcijfer hoger dan 6,25 miljoen euro.

De kleinere vennootschappen investeerden gemiddeld een kapitaal van 43.500 euro. Het gaat in totaal om 248.000 bedrijven.

In Brussel was er een daling met 25,3 procent "na het zeer hoge cijfer van 2002". De toestand blijkt zich daar opnieuw te normaliseren. In Vlaanderen stegen de investeringen vorig jaar met 7,9 procent en in Wallonië zelfs met 9 procent.

Meer dan een derde van de totale som werd geïnvesteerd in de aankoop van 'installaties, machines en uitrusting' (30,5%). Ook verpakkingsmaterialen die gedurende verschillende jaren gebruikt worden, zijn hierin inbegrepen. De post 'activa in aanbouw en vooruitbetalingen' was goed voor 25,8 procent van het totaal. Deze rubriek bevat voorschotten en zelfgeproduceerde vaste activa die nog niet bedrijfsklaar zijn.

In 'terreinen en gebouwen' werd 16,9 procent van de totale som geïnvesteerd. Onder 'overige materiële vaste activa' (13,4 %) verstaat men de activa die niet essentieel zijn voor de exploitatie van de ondernemingsactiviteit, zoals onroerende goederen die het bedrijf aanhoudt als belegging of als woning.

In 'meubilair, rollend materiaal' en 'leasing' werden respectievelijk 8,2 en 5,07 procent van het totaal geïnvesteerd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud