Belgische bedrijven verwaarlozen hun websites

(tijd) - De kwaliteit van de websites van Belgische bedrijven gaat in vergelijking met de rest van Europa achteruit. Dat is de conclusie van een Zweeds onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de internetsites van de 157 grootste Europese bedrijven. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd door De Tijd.

De onderzoekers van het Zweedse investors-relationbureau Hallvarsson & Halvarsson evalueerden voor de vierde keer websites in heel Europa. Ze vroegen 150 analisten, investeerders en economische journalisten welke zaken ze belangrijk vinden op bedrijfswebsites. Uit het onderzoek ontstond een lijst van honderd criteria volgens dewelke Halvarsson de websites beoordeelde. De geïnterviewden gaven ook aan voor 85 procent van de informatie van bedrijven te zoeken op de website over het bedrijf. Die is daarmee veruit de meest gebruikte informatiebron voor de internationale financiële gemeenschap, op afstand gevolgd door nieuwsdiensten zoals Bloomberg en de andere media.

Terwijl de trend kwaliteitsverbetering is, gaan de Belgische bedrijven in vergelijking met vorig jaar zelfs achteruit. De Zweden onderzochten zes Belgische bedrijven. Ze scoorden gemiddeld 48 van de 100 te verdienen punten. Het Europese gemiddelde ligt volgens de onderzoekers op 58. Het beste Belgische bedrijf is Dexia. Het krijgt de 77ste plaats en haalt net het Europese gemiddelde. Ver daarachter komen Fortis (52), Interbrew (50,75), KBC (47), Electrabel (45,5) en Almanij (36,5).

Volgens onderzoeker Joakim Lundquist van Halvarsson zijn Belgische bedrijven niet zozeer slechter geworden, maar anderen wel veel beter. 'De onderzochte Belgische bedrijven investeerden het afgelopen jaar niet in het internet, terwijl de anderen dat wel deden. Vorig jaar stond België nog in de middenmoot, nu laat het alleen de Russische bedrijven achter zich. Overigens gaan ook de Fransen achteruit.'

Aan de top van de rangschikking staat het Zweedse bedrijf SCA. Het papierbedrijf wordt gevolgd door zijn Finse concurrent Stora Enso en het Nederlandse postbedrijf TPG. Scandinavische bedrijven staan het verst met hun websites, gevolgd door Duitsland en Zwitserland. De onderzoekers constateerden verder een duidelijke verbetering van websites in Italië en Spanje in vergelijking met vorig jaar.

Bedrijven in de grondstoffenindustrie zijn het beste op het internet, gevolgd door de farmaceutische industrie. Financiële instellingen en vooral dienstenbedrijven scoren slecht.

Veruit het belangrijkste criterium (40%) bij de beoordeling van de websites is de beschikbare financiële informatie. Na de financiële schandalen bij bedrijven als Ahold en Parmalat vinden investeerders de informatie die bedrijven ter beschikking stellen en de manier waarop ze dat doen, extra belangrijk. Geen enkel van de onderzochte bedrijven Belgische bedrijven scoorde op of boven het gemiddelde voor de zeven sectoren waar het onderzoek in was opgedeeld. Dat zijn, in volgorde van belangrijkheid, financiële informatie, bedrijfsinformatie, technologie & toegankelijkheid, interactiviteit, actualiteit en taal, adresinformatie en zoekmogelijkheden en visualiteit.

Het onderzoek, een initiatief van de Zweedse consultants en de Britse krant Financial Times, baseerde zich op de Engelstalige websites van de bedrijven omdat volgens Lundquist 'ons perspectief de internationale financiële gemeenschap is. En die spreekt vooral Engels'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud