Belgische werknemers staan onder hoge stress

(belga) - Bijna een kwart van de Belgische werknemers staat onder hoge stress op het werk, in het bijzonder mannen en werknemers die lange dagen hebben. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek op Europese schaal 'World at Work' van het wereldwijde uitzendbureau Kelly Services.

Van de Belgische werknemers die aan de enquête deelnamen, verklaarde 23 procent dat de werkplaats 'te stresserend' of 'veel te stresserend' is. Dat cijfer ligt onder het Europese gemiddelde van 27 procent. Stress op de werkvloer komt het meest voor in Zwitserland en Zweden (33 procent), gevolgd door Noorwegen (31 procent), Duitsland en Frankrijk (28 procent), Italië (26 procent), Rusland (24 procent) en Denemarken (22 procent). In Nederland (16 procent), Spanje (19 procent) en het Verenigd Koninkrijk (20 procent) zijn de werknemers het minst gestresseerd.

Opmerkelijk is dat mannen de werkplaats stresserender vinden dan vrouwen: 26 procent tegenover 21 procent.

Uit het onderzoek komt een verschil op basis van de leeftijd naar voor: het stressniveau stijgt lichtjes met de leeftijd. Zo heeft negentien procent van de 15- tot 24-jarigen stress, terwijl dat bij de 35- tot 45-jarigen dertig procent bedraagt. Het onderzoek toont ook aan dat hogergeschoolden iets beter bestand lijken tegen stress op het werk: 21 procent van de stresslijders heeft een universitair diploma tegenover 26 procent zonder diploma.

Verder bracht de enquête aan het licht dat vele uren per dag werken een stressfactor vormt. Slechts twintig procent van de mensen die minder dan dertig uur per week werkt, heeft last van stress. Dat cijfer steeg tot 36 procent bij wie 41 à 50 uur werkt en tot 45 procent voor wie meer dan 51 uur per week presteert.

Ten slotte stelde Kelly Services vast dat er een nauw verband bestaat tussen stress op de werkplaats en jobtevredenheid. Van de werknemers die onder hoge stress stonden, voelde slechts 31 procent zich gelukkig in zijn job. Bij werknemers 'met de juiste hoeveelheid stress' steeg dat cijfer tot 57 procent.

"Stress op de werkplaats is een verborgen bedreiging die heel wat schade kan toebrengen aan mensen en bedrijven. Een zekere hoeveelheid stress is onvermijdelijk en kan een goede zaak zijn als het gaat om positieve stress die mensen ertoe dwingt harder en verstandiger te werken. Maar langdurig onder hoge stress staan is nefast, omdat dit de productiviteit verlaagt en gepaard gaat met lichamelijke en geestelijke aandoeningen", aldus Philippe Richier, manager van Kelly Services voor België en Luxemburg.

Aan de enquête namen bijna 19.000 respondenten uit twaalf Europese landen deel.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud