'Bestuurders beter complementair dan onafhankelijk'

De samenstelling van de raad van bestuur en de onderlinge complementariteit van de bestuurders is veel belangrijker dan hun onafhankelijkheid. Deze vaststelling leidt volgens de voorzitter van Fortis, Maurice Lippens, tot nieuwe criteria voor de samenstelling van de raden van bestuur van ondernemingen. De vorm verschilt nog van land tot land en bestuurders maken vaak door hun bevoegdheid deel uit van diverse raden van bestuur. Daar komt dus verandering in.

De raad van bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de strategie van het bedrijf goed te keuren, te verwerpen of te bepalen en moet ook een aanvaardbaar risiconiveau vastleggen, kapitaal toekennen, de topmanagers kiezen, beslissen over hun vergoeding en de financiële situatie van het bedrijf vaststellen.

'Deze verantwoordelijkheid neemt toe naarmate de onderneming internationaler wordt', waarschuwt Maurice Lippens. 'De keuze van de niet-uitvoerende bestuurders die tegelijk voldoende competent, onafhankelijk en beschikbaar zijn, wordt dan extreem belangrijk.'

Onafhankelijke bestuurders zijn objectief, behoedzaam en hebben een goed inschattingsvermogen en een sterk karakter. Competente bestuurders hebben een goed inzicht in de sleutelelementen die de activiteiten, de omgeving, de risico's en de opportuniteiten van de onderneming beïnvloeden. De onderneming kan bestuurders benoemen die een kleine vergoeding ontvangen, weinig afweten van de actuele bedrijfsvoering maar wel als echte onafhankelijke bestuurders worden beschouwd. Zij kan ook kiezen voor bestuurders die veel beter vergoed worden of belangrijke banden hebben met de onderneming.

'Als je bestuurders weinig betaalt, krijg je weinig gemotiveerde mensen die te weinig kennis hebben van de actuele risico's en uitdagingen van de onderneming. 'If you give peanuts, you get monkeys'', zegt Lippens. Bestuurders die beter betaald worden of belangrijke banden hebben met de onderneming worden dan weer als onvoldoende onafhankelijk beschouwd.

Expertise koppelen aan onafhankelijkheid wordt dan ook de grote uitdaging voor de bedrijven die bestuurders zoeken, vindt Lippens. In Nederland is een bestuurder niet onafhankelijk als hij ook maar één aandeel van de onderneming bezit. In Nederland is dat ethisch onverantwoord, in België niet. Dat bestuurders complementair zijn, is een voordeel. De ene bestuurder kan een brede, internationale ervaring hebben, een andere bestuurder kan gespecialiseerd zijn in boekhouding, financiën, recht, communicatie of informatietechnologie. De samenstelling van de raad en de onderlinge complementariteit van de bestuurder vindt Lippens veel belangrijker dan de onafhankelijkheid.

Bestuurders moeten niet allen competent en onafhankelijk zijn, maar ook beschikbaar. 'Dat bestuurders soms tientallen mandaten bekleden, is al te gek', stelt Lippens. 'Bestuurders hebben heus meer werk dan die paar uur in de vergadering van de raad van bestuur zitten. Zij moeten zich terdege voorbereiden, contacten onderhouden, lezingen en conferenties bijwonen en deelnemen aan de vergaderingen van het auditcomité, het remuneratiecomité of het strategisch comité van de raad van bestuur. Op die manier kunnen zij ook de groeiende risico's die verbonden zijn aan het mandaat van bestuurder - en het aanbod van kandidaat-bestuurders ferm drukt - beter inschatten en beheersen.'

KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud