Binnenkort één loket voor bouw- en milieuvergunningen

De Vlaamse regering hoopt nog voor het zomerreces klaar te zijn met de regeling voor een uniek loket voor het indienen van bouw- en milieuvergunningen.

(tijd) Zo'n uniek loket werd al beloofd in het Vlaams regeerakkoord, is al meermaals aangekondigd, maar is nog steeds niet gerealiseerd. Het is een minder ambitieus, maar volgens de regering 'realistischer' voorstel dan één gezamenlijke vergunning zoals aangekondigd in de vorige regeerperiode.

Met het uniek loket verbetert de situatie ook al, stelt de regering. Zo zal de vaststelling van ontvankelijkheid en volledigheid gelijkgeschakeld worden, komt er één openbaar onderzoek voor de aanvragen van de milieu- en de bouwvergunning en worden beslissingstermijnen op elkaar afgestemd.

Van Mechelen lichtte nog eens toe dat het uniek loket geïntegreerd wordt in een ruimere herziening van het decreet Ruimtelijke Ordening. Het is de bedoeling dat de regering de regeling nog voor het zomerreces uitwerkt en goedkeurt, zodat ze na de vakantie in het parlement kan worden ingediend, besproken en gestemd. De administraties Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu werken op dit moment de teksten uit.

Jacuzziq

'Voor het bedrijfsleven is voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor het plaatsen van bepaalde installaties en constructies in industriegebied', zei Van Mechelen. Het gaat dan onder meer om weegbruggen, verhardingen, leidingen en brandstoftanks.

KVe

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud