Call-systeem voor toekenning expansiesteun

(tijd) - De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), gaat ondernemingen via het internet oproepen zich kandidaat te stellen voor expansiesteun. Dat zei Gabriëls tijdens een persbabbel over het goedgekeurde kaderdecreet over de expansiesteun nieuwe stijl.

Voor de toekenning van expansiesteun gaat Gabriëls met een 'call-systeem' werken. Bedrijven zullen enkele keren per jaar via het internet opgeroepen worden mee te dingen naar expansiesteun. De ondernemingen die de beleidsdoelstellingen het beste benaderen en sterke bedrijfscijfers kunnen voorleggen, krijgen steun toegekend. Er zal een rangschikking worden opgemaakt en er wordt met een vast budget gewerkt, dat niet mag worden overschreden. Per call moet de procedure in vier maanden kunnen worden afgewerkt, zegt Gabriëls.

Hij mikt vooral op KMO's en sterke bedrijven, die de steun eigenlijk niet nodig hebben. Bedrijven die minder steun aanvragen dan waar ze recht op hebben, zullen bijvoorbeeld een streepje voor hebben. 'De expansiesteun moet goede bedrijven aanmoedigen meer te doen. Zij zijn de locomotieven van de Vlaamse economie. Bij sterke bedrijven zullen de impulsen meer effect hebben, waardoor ze kunnen doorgroeien', meent de minister. Bovendien worden geen sectoren, noch welbepaalde investeringen, uitgesloten.

Ecologiesteun wordt buiten dit call-systeem gehouden. Voor de ecologie-expansiesteun zal een onderscheid gemaakt worden tussen milieu-investeringen en energiebesparende investeringen. Er zal een technologieënlijst worden opgesteld met investeringen die in aanmerking komen voor steun. Ook voor ecologisch verantwoord ondernemen komt er steun. Bedrijven die een Emas-milieuzorgbewijs of ISO 14001-certificaat kunnen voorleggen, komen daarvoor in aanmerking.

Voorts worden strategische investeringsprojecten boven 25 miljoen euro uit het call-systeem gelicht. Gabriëls zal dan zelf dossier per dossier afhandelen. Hij gaat meteen ook voor een sectorbenadering. 'Expansiesteun zal niet meer worden toegekend op basis van de noden van een bedrijf, maar op basis van de noden van een sector, zoals bijvoorbeeld het geval is met het sokkelwater in de textielsector', zegt Gabriëls.

De minister hoopt dat het Vlaams Parlement het kaderdecreet nog voor het zomerreces goedkeurt, zodat nog voor het jaareinde een eerste 'call' kan worden gelanceerd. In afwachting wil Gabriëls nu al overleggen met de werkgeversorganisaties over de uitvoeringsbesluiten, waarin het call-systeem wordt uitgewerkt. WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud