Advertentie

CAO legt controleregels voor internetverkeer vast

(tijd) - De sociale partners sloten in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst af die het controlerecht van de werkgevers op het privé-e-mail- en internetverkeer definieert. De werkgever kan maar een controle uitoefenen om vier redenen. En hij moet daarbij het proportionaliteits- en transparantieprincipe huldigen.

Een werkgever kan een controle uitoefenen om lasterlijke feiten en gedragingen te voorkomen die ingaan tegen de goede zeden, de handels-, economische en financiële belangen te beschermen, de veiligheid van de IT-netwerksystemen te waarborgen en om na te gaan of de bedrijfsregels voor het gebruik van internet en e-mail wel worden gerespecteerd.

Belangrijk is dat hij daarbij twee principes moet hanteren. Het eerste is het proportionaliteitsbeginsel dat voorschrijft dat de controle in principe geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer tot gevolg mag hebben. Als er door de controle toch een inmenging in de privésfeer is, dan moet die tot een minimum beperkt worden. Ten tweede moet hij ook zijn werknemers inlichten over de controle, wat hij gaat controleren, hoelang de controle duurt en hoelang de gegevens worden bewaard. Hij moet zijn werknemers ook inlichten over hun rechten, plichten en de eventuele verboden die er op het internetgebruik rusten en de sancties die eraan gekoppeld zijn.

In de eerste plaats moet er een globale controle uitgeoefend worden. Als er anomalieën opduiken, dan mag de werkgever voor drie van de vier doelstellingen direct uitzoeken welke werknemer zich hieraan schuldig maakt. Het gaat om het opsporen van lasterlijke feiten, het beschermen van de bedrijfsbelangen en het waarborgen van de veiligheid van de IT-netwerksystemen.

Wat het vierde beginsel betreft, het naleven van de bedrijfsregels voor internetgebruik, moet de werkgever eerst aan de alarmbel trekken. Hij dient zijn werknemers te vertellen dat er onregelmatigheden zijn en dat de controlegegevens geïndividualiseerd zullen worden als er opnieuw inbreuken worden gepleegd.

Een werkgever die een werknemer betrapt, is ook verplicht om voor iedere beslissing of evaluatie met de betrokkene te praten. Dit om de werknemer de kans te geven zijn daden te rechtvaardigen en om misverstanden te voorkomen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt blij te zijn dat er eindelijk rechtszekerheid is over de controle die de werkgever mag uitoefenen.

IdV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud